These are the sources and citations used to research Bane NOR. This bibliography was generated on Cite This For Me on

 • Report

  American Public Transportation Association

  Shared Mobility and the Transformation of Public Transit

  2016 - APTA

  In-text: (American Public Transportation Association, 2016)

  Your Bibliography: American Public Transportation Association, 2016. Shared Mobility and the Transformation of Public Transit. APTA.

 • Report

  Arup

  Future of Rail 2050

  2019 - Arup

  In-text: (Arup, 2019)

  Your Bibliography: Arup, 2019. Future of Rail 2050. Arup.

 • Report

  Asplan Viak

  Koronapandemiens påvirkning på togreiser

  2022

  In-text: (Asplan Viak, 2022)

  Your Bibliography: Asplan Viak, 2022. Koronapandemiens påvirkning på togreiser. UA-RAPPORT 162/2022.

 • Website

  Avinor

  Programme for increased production and uptake of sustainable aviation fuels

  2021 - Avinor

  In-text: (Avinor, 2021)

  Your Bibliography: Avinor, 2021. Programme for increased production and uptake of sustainable aviation fuels. [online] Avinor.no. Available at: <https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/en/programme-for-increased-productrion-and-uptake-of-sustainable-aviation-fuels-2021.pdf> [Accessed 13 July 2022].

 • Govt. publication

  Bane NOR

  Punktlighetsrapport

  2021

  In-text: (Bane NOR, 2021)

  Your Bibliography: Bane NOR, 2021. Punktlighetsrapport.

 • Report

  BaneNOR

  Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven

  2020

  In-text: (BaneNOR, 2020)

  Your Bibliography: BaneNOR, 2020. Nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

 • Website

  Fakta om ERTMS - Bane NOR

  2022

  In-text: (Fakta om ERTMS - Bane NOR, 2022)

  Your Bibliography: Banenor.no. 2022. Fakta om ERTMS - Bane NOR. [online] Available at: <https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/ertms/fakta/> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  Ny togradio og 5G på gang - Bane NOR

  2022

  In-text: (Ny togradio og 5G på gang - Bane NOR, 2022)

  Your Bibliography: Banenor.no. 2022. Ny togradio og 5G på gang - Bane NOR. [online] Available at: <https://www.banenor.no/jernbaneforetak/nyhetsbrev/ny-togradio-i-sikte-for-norsk-jernbane/> [Accessed 11 August 2022].

 • Report

  Bardal, K., Solvoll, G. and Mathisen, T.

  Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt

  2021 - Nordlandsforskning

  In-text: (Bardal, Solvoll and Mathisen, 2021)

  Your Bibliography: Bardal, K., Solvoll, G. and Mathisen, T., 2021. Kritisk viktig, men samfunnsøkonomisk ulønnsomt. NF rapport nr: 3/2021. Nordlandsforskning.

 • Report

  Carnegie Endowment for International Peace

  Systemic Cyber Risk: A Primer

  2022 - Washington D.C.

  In-text: (Carnegie Endowment for International Peace, 2022)

  Your Bibliography: Carnegie Endowment for International Peace, 2022. Systemic Cyber Risk: A Primer. Washington D.C.

 • Report

  Center for European Policy Analysis

  Defending NATO in the High North

  2022

  In-text: (Center for European Policy Analysis, 2022)

  Your Bibliography: Center for European Policy Analysis, 2022. Defending NATO in the High North.

 • Report

  Center for European Policy Analysis

  Ukraine’s Railroads — Next Stop, Liberation

  2022

  In-text: (Center for European Policy Analysis, 2022)

  Your Bibliography: Center for European Policy Analysis, 2022. Ukraine’s Railroads — Next Stop, Liberation.

 • Report

  Chothia, T., Ordean, M., Thomas, R. J. and de Ruiter, J.

  An Attack Against Message Authentication in the ERTMS Train to Trackside Communication Protocols

  2017 - University of Birmingham

  In-text: (Chothia, Ordean, Thomas and de Ruiter, 2017)

  Your Bibliography: Chothia, T., Ordean, M., Thomas, R. and de Ruiter, J., 2017. An Attack Against Message Authentication in the ERTMS Train to Trackside Communication Protocols. University of Birmingham.

 • Website

  Støy, helseplager og hørselstap

  2022

  In-text: (Støy, helseplager og hørselstap, 2022)

  Your Bibliography: Folkehelseinstituttet. 2022. Støy, helseplager og hørselstap. [online] Available at: <https://www.fhi.no/nettpub/hin/miljo/stoy/> [Accessed 11 August 2022].

 • Report

  Forsvarets Forskningsinstitutt

  Prinsipper for norsk avskrekking – en operasjonsanalytisk tilnærming

  2019

  In-text: (Forsvarets Forskningsinstitutt, 2019)

  Your Bibliography: Forsvarets Forskningsinstitutt, 2019. Prinsipper for norsk avskrekking – en operasjonsanalytisk tilnærming. 19/00403.

 • Govt. publication

  Forsvars- og Justis og Beredskapsdepartementet

  Støtte og samarbeid - En beskrivelse av totalforsvaret i dag

  2018 - Oslo

  In-text: (Forsvars- og Justis og Beredskapsdepartementet, 2018)

  Your Bibliography: Forsvars- og Justis og Beredskapsdepartementet, 2018. Støtte og samarbeid - En beskrivelse av totalforsvaret i dag. Oslo.

 • Govt. publication

  Försvarsdepartementet

  Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret

  2019 - Stockholm

  In-text: (Försvarsdepartementet, 2019)

  Your Bibliography: Försvarsdepartementet, 2019. Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret. Stockholm.

 • Website

  Det nye «vann-toget» til Kristiansand sparer enorme mengder CO2

  2022

  In-text: (Det nye «vann-toget» til Kristiansand sparer enorme mengder CO2, 2022)

  Your Bibliography: Frifagbevegelse.no. 2022. Det nye «vann-toget» til Kristiansand sparer enorme mengder CO2. [online] Available at: <https://frifagbevegelse.no/njfmagasinet/det-nye-vanntoget-til-kristiansand-sparer-enorme-mengder-co2-6.183.472856.5880dd3d80> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  What does the future hold for 3D printing?

  2014

  In-text: (What does the future hold for 3D printing?, 2014)

  Your Bibliography: Horizon Magazine. 2014. What does the future hold for 3D printing?. [online] Available at: <https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/what-does-future-hold-3d-printing> [Accessed 11 August 2022].

 • Govt. publication

  Independent Transport Commission

  Wider Factors affecting the long-term growth in Rail Travel

  2018 - London

  In-text: (Independent Transport Commission, 2018)

  Your Bibliography: Independent Transport Commission, 2018. Wider Factors affecting the long-term growth in Rail Travel. London.

 • Report

  International Energy Agency

  The Future of Rail: Opportunities for energy and the environment

  2019

  In-text: (International Energy Agency, 2019)

  Your Bibliography: International Energy Agency, 2019. The Future of Rail: Opportunities for energy and the environment.

 • Website

  IPBES Values Assessment - Decisions Based on Narrow Set of Market Values of Nature Underpin the Global Biodiversity Crisis

  2022 - IPBES

  In-text: (IPBES Values Assessment - Decisions Based on Narrow Set of Market Values of Nature Underpin the Global Biodiversity Crisis, 2022)

  Your Bibliography: IPBES. 2022. IPBES Values Assessment - Decisions Based on Narrow Set of Market Values of Nature Underpin the Global Biodiversity Crisis. [online] Available at: <https://ipbes.net/media_release/Values_Assessment_Published> [Accessed 11 August 2022].

 • Govt. publication

  Jernbanedirektoratet

  Utprøving av 3R metoden for vurdering av samfunnssikkerhetsvirkninger – jernbanesektoren

  2019 - Oppdrag 6 Samfunnssikkerhet

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2019)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2019. Utprøving av 3R metoden for vurdering av samfunnssikkerhetsvirkninger – jernbanesektoren. Oppdrag 6 Samfunnssikkerhet.

 • Govt. publication

  Jernbanedirektoratet

  Anslag på samfunnssikkerhet jernbanen

  2020 - – Tilleggsoppdrag til oppdrag 9, spm. 15 Samfunnssikkerhet

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2020)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2020. Anslag på samfunnssikkerhet jernbanen. – Tilleggsoppdrag til oppdrag 9, spm. 15 Samfunnssikkerhet.

 • Report

  Jernbanedirektoratet

  Jernbanen mot 2050 - Jernbanedirektoratets perspektivanalyse

  2020 - Oslo

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2020)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2020. Jernbanen mot 2050 - Jernbanedirektoratets perspektivanalyse. Oslo.

 • Govt. publication

  Jernbanedirektoratet

  Jernbanen mot 2050: Perspektiver for transport i byområder og mer gods på skinner MER GODS PÅ SKINNER

  2020 - Jernbanedirektoratet - Oslo

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2020)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2020. Jernbanen mot 2050: Perspektiver for transport i byområder og mer gods på skinner MER GODS PÅ SKINNER. Oslo: Jernbanedirektoratet.

 • Report

  Jernbanedirektoratet

  Arealeffektivitet i transportsektoren

  2021 - Jernbanedirektoratet

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2021)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2021. Arealeffektivitet i transportsektoren. Jernbanedirektoratet.

 • Website

  Jernbanedirektoratet

  Jernbanen i Norge i tall

  2022 - Jernbanedirektoratet

  In-text: (Jernbanedirektoratet, 2022)

  Your Bibliography: Jernbanedirektoratet, 2022. Jernbanen i Norge i tall. [online] Jernbanedirektoratet.no. Available at: <https://www.jernbanedirektoratet.no/no/jernbanesektoren/jernbanenettet-i-norge/jernbanen-i-norge-i-tall/> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  Jernbanemagasinet

  NATO på skinner

  2018

  In-text: (Jernbanemagasinet, 2018)

  Your Bibliography: Jernbanemagasinet, 2018. NATO på skinner. [online] Jernbanemagasinet. Available at: <http://jernbanemagasinet.no/artikler/nato-pa-skinner/> [Accessed 4 August 2022].

 • Website

  Kapoor, N.

  Understanding Railway Cybersecurity

  2022

  In-text: (Kapoor, 2022)

  Your Bibliography: Kapoor, N., 2022. Understanding Railway Cybersecurity. [online] Gca.isa.org. Available at: <https://gca.isa.org/blog/understanding-railway-cybersecurity> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  Kommunal- og distriktsdepartementet

  ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet

  2022

  In-text: (Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022)

  Your Bibliography: Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022. ADV-veileder 1: Innføring i arealdataverktøyet. [online] Regjeringen.no. Available at: <https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/by_stedsutvikling/arealdataverktoy-adv/adv-pa-1-2-3/id2900312/?expand=factbox2900324> [Accessed 3 August 2022].

 • Website

  Kommunal- og distriktsdepartementet

  Samordnet areal- og transportplanlegging

  2022

  In-text: (Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022)

  Your Bibliography: Kommunal- og distriktsdepartementet, 2022. Samordnet areal- og transportplanlegging. [online] Regjeringen.no. Available at: <https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan_bygningsloven/planlegging/fagtema/samordnet_areal_og_transportplanlegging/id2856379/?expand=factbox2856399> [Accessed 2 August 2022].

 • Report

  KPMG

  Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050

  2018

  In-text: (KPMG, 2018)

  Your Bibliography: KPMG, 2018. Fremsyn 2050 – Trender innen samferdsel frem mot 2050.

 • Website

  McKinsey

  Shared mobility: Where it stands, where it’s headed

  2021 - McKinsey & Company

  In-text: (McKinsey, 2021)

  Your Bibliography: McKinsey, 2021. Shared mobility: Where it stands, where it’s headed. [online] Available at: <https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/shared-mobility-where-it-stands-where-its-headed> [Accessed 11 August 2022].

 • Journal

  Næss, P.

  Compact urban development in Norway: Spatial changes, underlying policies and travel impacts

  2021 - Advances in Transport Policy and Planning

  In-text: (Næss, 2021)

  Your Bibliography: Næss, P., 2021. Compact urban development in Norway: Spatial changes, underlying policies and travel impacts. Advances in Transport Policy and Planning, pp.95-133.

 • Website

  Næss, P.

  Lokalisering av arbeidsplasser og boliger - Tiltakskatalog for transport og miljø (Revidert 2021)

  2021

  In-text: (Næss, 2021)

  Your Bibliography: Næss, P., 2021. Lokalisering av arbeidsplasser og boliger - Tiltakskatalog for transport og miljø (Revidert 2021). [online] Tiltakskatalog for transport og miljø. Available at: <https://www.tiltak.no/a-begrense-transportarbeidet/a-1-lokalisering/a-1-2/> [Accessed 11 August 2022].

 • Govt. publication

  National Renewable Energy Laboratory

  Decarbonizing Medium- & Heavy-Duty On-Road Vehicles: Zero-Emission Vehicles Cost Analysis

  2022 - NREL

  In-text: (National Renewable Energy Laboratory, 2022)

  Your Bibliography: National Renewable Energy Laboratory, 2022. Decarbonizing Medium- & Heavy-Duty On-Road Vehicles: Zero-Emission Vehicles Cost Analysis. NREL.

 • Website

  Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical

  2021

  In-text: (Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical, 2021)

  Your Bibliography: Nature.com. 2021. Lithium-ion batteries need to be greener and more ethical. [online] Available at: <https://www.nature.com/articles/d41586-021-01735-z> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  Automated Vehicles for Safety | NHTSA

  2022 - NHTSA

  In-text: (Automated Vehicles for Safety | NHTSA, 2022)

  Your Bibliography: NHTSA. 2022. Automated Vehicles for Safety | NHTSA. [online] Available at: <https://www.nhtsa.gov/technology-innovation/automated-vehicles-safety> [Accessed 11 August 2022].

 • Govt. publication

  NOU

  Digital sårbarhet - sikkert samfunn

  2015 - Rapport 13 - Oslo

  In-text: (NOU, 2015)

  Your Bibliography: NOU, 2015. Digital sårbarhet - sikkert samfunn. Oslo: Rapport 13.

 • Govt. publication

  NOU

  Samhandling for sikkerhet

  2016 - Rapport 19 - Oslo

  In-text: (NOU, 2016)

  Your Bibliography: NOU, 2016. Samhandling for sikkerhet. Oslo: Rapport 19.

 • Website

  NRK

  Ny batterifabrikk i Arendal – satser på fagarbeidere og batteriutdanning

  2022

  In-text: (NRK, 2022)

  Your Bibliography: NRK, 2022. Ny batterifabrikk i Arendal – satser på fagarbeidere og batteriutdanning. [online] NRK. Available at: <https://www.nrk.no/sorlandet/ny-batterifabrikk-i-arendal-_-satser-pa-fagarbeidere-og-batteriutdanning-1.15730712> [Accessed 16 August 2022].

 • Website

  Opplysningsrådet for veitrafikken

  Økte kostnader ved bilhold – elbilen klart billigst

  2022 - Opplysningsrådet for veitrafikken

  In-text: (Opplysningsrådet for veitrafikken, 2022)

  Your Bibliography: Opplysningsrådet for veitrafikken, 2022. Økte kostnader ved bilhold – elbilen klart billigst. [online] ofv.no. Available at: <https://ofv.no/aktuelt/2022/%C3%B8kte-kostnader-ved-bilhold-elbilen-klart-billigst> [Accessed 13 July 2022].

 • Website

  SSB

  Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder

  2019

  In-text: (SSB, 2019)

  Your Bibliography: SSB, 2019. Mer enn 8 av 10 bor i tettsteder. [online] ssb.no. Available at: <https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/mer-enn-8-av-10-bor-i-tettsteder> [Accessed 6 August 2022].

 • Website

  SSB

  Elektrifisering av veitransport – hva er miljøeffektene og kostnadene?

  2020 - Samfunnsøkonomen

  In-text: (SSB, 2020)

  Your Bibliography: SSB, 2020. Elektrifisering av veitransport – hva er miljøeffektene og kostnadene?. [online] Ssb.no. Available at: <https://www.ssb.no/forskning/ansatte/_attachment/432567?_ts=174bf61f898> [Accessed 13 July 2022].

 • Website

  SSB

  Befolkningsframskrivinger på kommunekart

  2022

  In-text: (SSB, 2022)

  Your Bibliography: SSB, 2022. Befolkningsframskrivinger på kommunekart. [online] SSB. Available at: <https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/statistikk/regionale-befolkningsframskrivinger/artikler/Befolkningsframskrivinger-paa-kommunekart-2022> [Accessed 4 August 2022].

 • Govt. publication

  SSB

  De fleste flytter kort

  2022

  In-text: (SSB, 2022)

  Your Bibliography: SSB, 2022. De fleste flytter kort.

 • Website

  The Danish Environmental Agency

  Health effects of noise

  2022 - Ministry of Environment of Denmark

  In-text: (The Danish Environmental Agency, 2022)

  Your Bibliography: The Danish Environmental Agency, 2022. Health effects of noise. [online] The Danish Environmental Agency. Available at: <https://eng.mst.dk/air-noise-waste/noise/traffic-noise/health-effects-of-noise/> [Accessed 11 August 2022].

 • Website

  The Economist

  Does the tank have a future?

  2022

  In-text: (The Economist, 2022)

  Your Bibliography: The Economist, 2022. Does the tank have a future?. [online] The Economist. Available at: <https://www.economist.com/interactive/international/2022/06/15/does-the-tank-have-a-future> [Accessed 1 August 2022].

 • Govt. publication

  Transportøkonomisk institutt

  Gods- og persontransportprognoser 2006-2014. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling

  2016 - TØI rapport 1468/2016

  In-text: (Transportøkonomisk institutt, 2016)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk institutt, 2016. Gods- og persontransportprognoser 2006-2014. Sammenlikning av prognose og prognoseforutsetninger med faktisk utvikling. TØI rapport 1468/2016.

 • Govt. publication

  Transportøkonomisk Institutt

  Miniutredning om arealbruk og transport

  2010 - TØI Rapport 1114/2010

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2010)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2010. Miniutredning om arealbruk og transport. TØI Rapport 1114/2010.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Langpendling innenfor intercitytriangelet

  2012 - Oslo

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2012)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2012. Langpendling innenfor intercitytriangelet. TØI rapport 1201/2012. Oslo.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Framtidens transportbehov: Analyse og fortolkning av samfunnstrender og teknologiutvikling

  2019 - Oslo

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2019)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2019. Framtidens transportbehov: Analyse og fortolkning av samfunnstrender og teknologiutvikling. TØI-rapport 1723/2019. Oslo.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Nordiske virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane

  2019

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2019)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2019. Nordiske virkemidler for overføring av godstransport fra veg til sjø og bane. Rapport 1706/2019.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Changes and Challenges in Future Transport: Drivers and Trends

  2021 - Oslo

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2021)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2021. Changes and Challenges in Future Transport: Drivers and Trends. TØI Report 1840/2021. Oslo.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19

  2021 - oslo

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2021)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2021. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2018/19. TØI rapport 1835/2021. oslo.

 • Report

  Transportøkonomisk Institutt

  Framskrivinger for persontransport 2018-2050

  2021 - Oslo

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2021)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2021. Framskrivinger for persontransport 2018-2050. TØI rapport 1824/2021. Oslo.

 • Website

  Transportøkonomisk Institutt

  Arealdataverktøy for regional transportmodell: Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov?

  2022

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2022)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2022. Arealdataverktøy for regional transportmodell: Hva er status, erfaringer og utviklingsbehov?. [online] Transportøkonomisk institutt. Available at: <https://www.toi.no/tidligere-seminarer/arealdataverktoy-for-regional-transportmodell-hva-er-status-erfaringer-og-utviklingsbehov-article37640-1840.html> [Accessed 3 August 2022].

 • Website

  Transportøkonomisk Institutt

  Klimainnrettet NTP - er det mulig?

  2022

  In-text: (Transportøkonomisk Institutt, 2022)

  Your Bibliography: Transportøkonomisk Institutt, 2022. Klimainnrettet NTP - er det mulig?. [online] TØI via Facebook.com. Available at: <https://www.facebook.com/toiforsk/videos/448137377028976/> [Accessed 17 August 2022].

 • Govt. publication

  Transportvirksomhetene

  Notat: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser

  2019 - Oppdrag 4, NTP 2022-2033 - Oslo

  In-text: (Transportvirksomhetene, 2019)

  Your Bibliography: Transportvirksomhetene, 2019. Notat: Analyseverktøy og forutsetninger for samfunnsøkonomiske analyser. Oslo: Oppdrag 4, NTP 2022-2033.

 • Govt. publication

  Transportvirksomhetene

  Notat: Oppdrag 6, Samfunnssikkerhet

  2019

  In-text: (Transportvirksomhetene, 2019)

  Your Bibliography: Transportvirksomhetene, 2019. Notat: Oppdrag 6, Samfunnssikkerhet.

 • Govt. publication

  Transportvirksomhetene

  Oppfølgingsspørsmål til oppdrag 9, NTP 2022-2033

  2020

  In-text: (Transportvirksomhetene, 2020)

  Your Bibliography: Transportvirksomhetene, 2020. Oppfølgingsspørsmål til oppdrag 9, NTP 2022-2033.

 • Website

  The UN Biodiversity Conference: the road to a bold new agreement for nature

  2022

  In-text: (The UN Biodiversity Conference: the road to a bold new agreement for nature, 2022)

  Your Bibliography: UNEP. 2022. The UN Biodiversity Conference: the road to a bold new agreement for nature. [online] Available at: <https://www.unep.org/news-and-stories/story/un-biodiversity-conference-road-bold-new-agreement-nature> [Accessed 11 August 2022].

 • Govt. publication

  Utredningsgruppen Samfunnssikkherhet

  Samfunnssikkerhet Utredningsrapport: 3R-Metoden

  2018

  In-text: (Utredningsgruppen Samfunnssikkherhet, 2018)

  Your Bibliography: Utredningsgruppen Samfunnssikkherhet, 2018. Samfunnssikkerhet Utredningsrapport: 3R-Metoden.

Click here to start building your own bibliography
Keep on Citing!
Cite This For Me:
The Easiest Tool to Create your Bibliographies Online
Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!

 • ✔ Save your bibliographies for longer
 • ✔ Quick and accurate citation program
 • ✔ Save time when referencing
 • ✔ Make your student life easy and fun
 • ✔ Pay only once with our Forever plan
 • ✔ Use plagiarism checker
 • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join