These are the sources and citations used to research Chapter Market Debate. This bibliography was generated on Cite This For Me on

 • Book

  Deng xiao ping jiang hua shi lu [邓小平讲话实录]

  2018 - Hong qi chu ban she - Beijing

  In-text: (Deng xiao ping jiang hua shi lu [邓小平讲话实录], 2018)

  Your Bibliography: 2018. Deng xiao ping jiang hua shi lu [邓小平讲话实录]. Beijing: Hong qi chu ban she, pp.244-245.

 • Book

  Bo Yi Bo [薄一波]

  Ruo gan zhong da jue ce yu shi jian de hui gu [若干重大决策与事件的回顾]

  Dang Shi Chu Ban She - Beijing

  In-text: (Bo Yi Bo [薄一波], n.d.)

  Your Bibliography: Bo Yi Bo [薄一波], n.d. Ruo gan zhong da jue ce yu shi jian de hui gu [若干重大决策与事件的回顾]. Beijing: Dang Shi Chu Ban She, p.297.

 • Journal

  Braginsky, B. I., Liu Guo Guang [刘国光] and Wu Jia Pei [乌家培]

  Su Lian Di Yi Ge Wu Nian Ji Hua Qi Jian [1929-1932 Nian] Guo Jia Ji Hua De Fa Zhan苏联第一个五年计划期间(1929—1932年) 国家计划的发展

  1956 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Braginsky, Liu Guo Guang [刘国光] and Wu Jia Pei [乌家培], 1956)

  Your Bibliography: Braginsky, B., Liu Guo Guang [刘国光] and Wu Jia Pei [乌家培], 1956. Su Lian Di Yi Ge Wu Nian Ji Hua Qi Jian [1929-1932 Nian] Guo Jia Ji Hua De Fa Zhan苏联第一个五年计划期间(1929—1932年) 国家计划的发展. Jing Ji Yan Jiu, 1, pp.55-56.

 • Book

  Bremmer, I.

  The end of the free market

  2014 - Portfolio - New York

  In-text: (Bremmer, 2014)

  Your Bibliography: Bremmer, I., 2014. The end of the free market. New York: Portfolio.

 • Book

  Brødsgaard, K. E. and Rutten, K.

  From accelerated accumulation to socialist market economy in China

  2017 - Brill - Leiden

  In-text: (Brødsgaard and Rutten, 2017)

  Your Bibliography: Brødsgaard, K. and Rutten, K., 2017. From accelerated accumulation to socialist market economy in China. Leiden: Brill.

 • Journal

  Cao Shi Gong [曹世功]

  Nan Chao Xian Yu Tai Wan Sheng Wai Xiang Xing Chanye Zheng Ce De Bi Jiao [ 南朝鲜与台湾省外向型产业政策的比较研究]

  1989 - Ya Tai Jing Ji

  In-text: (Cao Shi Gong [曹世功], 1989)

  Your Bibliography: Cao Shi Gong [曹世功], 1989. Nan Chao Xian Yu Tai Wan Sheng Wai Xiang Xing Chanye Zheng Ce De Bi Jiao [ 南朝鲜与台湾省外向型产业政策的比较研究]. Ya Tai Jing Ji, 5, pp.44-48.

 • Journal

  Cao, N.

  Boss Christians: The Business of Religion in the "Wenzhou Model" of Christian Revival

  2008 - The China Journal

  In-text: (Cao, 2008)

  Your Bibliography: Cao, N., 2008. Boss Christians: The Business of Religion in the "Wenzhou Model" of Christian Revival. The China Journal, 59, pp.63-87.

 • Journal

  Chen Jiyuan [陈吉元], Rong Jingben [荣敬本] and Kong Dan [孔丹]

  Jie Ke Jing Ji Xue Jia Lie Fu Qi Ke Tan Su Lian Dong Ou Jin Ji Wen Ti [捷克经济学家列弗齐克谈苏联东欧经济问题]

  1982 - Jing Ji Xue Dong Tai

  In-text: (Chen Jiyuan [陈吉元], Rong Jingben [荣敬本] and Kong Dan [孔丹], 1982)

  Your Bibliography: Chen Jiyuan [陈吉元], Rong Jingben [荣敬本] and Kong Dan [孔丹], 1982. Jie Ke Jing Ji Xue Jia Lie Fu Qi Ke Tan Su Lian Dong Ou Jin Ji Wen Ti [捷克经济学家列弗齐克谈苏联东欧经济问题]. Jing Ji Xue Dong Tai, 3, pp.45-48.

 • Journal

  Chen Lin [程 霖] and Zhao Hao [赵 昊]

  Zhong Guo Gu Dai Jing Ji Si Xiang de Ji Ben jie Guo Yu Nei Zai Luo Ji [中国古代经济思想的基本结构与内在逻辑]

  2019 - Cai Jing Yan Jiu

  In-text: (Chen Lin [程 霖] and Zhao Hao [赵 昊], 2019)

  Your Bibliography: Chen Lin [程 霖] and Zhao Hao [赵 昊], 2019. Zhong Guo Gu Dai Jing Ji Si Xiang de Ji Ben jie Guo Yu Nei Zai Luo Ji [中国古代经济思想的基本结构与内在逻辑]. Cai Jing Yan Jiu, 45(8), pp.72-83.

 • Book

  Chen Tian Shou [陳添壽]

  Tai Wan Zheng Zhi Jing Ji Si Xiang Shi Lun Cong [台湾政治经济思想史论从]

  2017 - Yuan Hua - Taipei

  In-text: (Chen Tian Shou [陳添壽], 2017)

  Your Bibliography: Chen Tian Shou [陳添壽], 2017. Tai Wan Zheng Zhi Jing Ji Si Xiang Shi Lun Cong [台湾政治经济思想史论从]. Taipei: Yuan Hua, p.314.

 • Journal

  Cheng Hwei-shing [鄭會欣]

  Wu Pian WU Dang Bu Ji Bu Sui: Lun Zhong Guo Jing Ji Xue She de Li Shi Di Wei Ji Qi Zuo Yong [無偏無黨,不激不隨: 論中國經濟學社的歷史地位及其作用]

  2006 - Zhong Guo Wen Hua Yan Jiu Suo Xue Bao

  In-text: (Cheng Hwei-shing [鄭會欣], 2006)

  Your Bibliography: Cheng Hwei-shing [鄭會欣], 2006. Wu Pian WU Dang Bu Ji Bu Sui: Lun Zhong Guo Jing Ji Xue She de Li Shi Di Wei Ji Qi Zuo Yong [無偏無黨,不激不隨: 論中國經濟學社的歷史地位及其作用]. Zhong Guo Wen Hua Yan Jiu Suo Xue Bao, 46(1), pp.251-283.

 • Book

  Coase, R. H. and Wang, N.

  How China became capitalist

  2013 - Palgrave Macmillan - Basingstoke

  In-text: (Coase and Wang, 2013)

  Your Bibliography: Coase, R. and Wang, N., 2013. How China became capitalist. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Book

  DeMare, B.

  Land Wars: The Story of China's Agrarian Revolution

  2019 - Stanford University - Stanford

  In-text: (DeMare, 2019)

  Your Bibliography: DeMare, B., 2019. Land Wars: The Story of China's Agrarian Revolution. Stanford: Stanford University.

 • Journal

  Ding Jingpin [丁敬平]

  Zhong Ri Jing Ji Xue Nian Hui Zai Bei Jing Ju Xing [中日经济学术交流会在北京举行]

  1984 - JIng Ji Xue Dong Tai

  In-text: (Ding Jingpin [丁敬平], 1984)

  Your Bibliography: Ding Jingpin [丁敬平], 1984. Zhong Ri Jing Ji Xue Nian Hui Zai Bei Jing Ju Xing [中日经济学术交流会在北京举行]. JIng Ji Xue Dong Tai, 2, pp.36-39.

 • Journal

  Dong Furen [董辅礽]

  Zen Yang Jin Xing Jing Ji Ti Zhi Gai Ge [怎样进行经济体制改革]

  1979 - Jing Ji Guan Li

  In-text: (Dong Furen [董辅礽], 1979)

  Your Bibliography: Dong Furen [董辅礽], 1979. Zen Yang Jin Xing Jing Ji Ti Zhi Gai Ge [怎样进行经济体制改革]. Jing Ji Guan Li, 11, pp.18-43.

 • Book

  Eaton, S.

  The Advance of the State in Contemporary China

  2018 - CAMBRIDGE UNIV Press - Cambridge

  In-text: (Eaton, 2018)

  Your Bibliography: Eaton, S., 2018. The Advance of the State in Contemporary China. Cambridge: CAMBRIDGE UNIV Press.

 • Book

  Economy, E. C.

  The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State

  2018 - Oxford University Press - Oxford

  In-text: (Economy, 2018)

  Your Bibliography: Economy, E., 2018. The Third Revolution: Xi Jinping and the New Chinese State. Oxford: Oxford University Press.

 • Website

  Xu Xiaonian" Guo Jin Min Tui You Bei Gai Ge Kai Fang [许小年:“国进民退”有悖改革开放]

  2009

  In-text: (Xu Xiaonian" Guo Jin Min Tui You Bei Gai Ge Kai Fang [许小年:“国进民退”有悖改革开放], 2009)

  Your Bibliography: Eeo.com.cn. 2009. Xu Xiaonian" Guo Jin Min Tui You Bei Gai Ge Kai Fang [许小年:“国进民退”有悖改革开放]. [online] Available at: <http://www.eeo.com.cn/zt/50forum/ruiping/2009/09/28/152562.shtml> [Accessed 2 January 2021].

 • Journal

  Fang Zhuo Fen [方卓芬] and Fang Wu [方梧]

  Xu Di Xin yu Zhong Guo Zi Ben Zhu Yi Fa Zhan Shi Yan Jiu [许涤新与中国资本主义发展史研究]

  2002 - Wen Shi Zhe

  In-text: (Fang Zhuo Fen [方卓芬] and Fang Wu [方梧], 2002)

  Your Bibliography: Fang Zhuo Fen [方卓芬] and Fang Wu [方梧], 2002. Xu Di Xin yu Zhong Guo Zi Ben Zhu Yi Fa Zhan Shi Yan Jiu [许涤新与中国资本主义发展史研究]. Wen Shi Zhe, 3, pp.27-31.

 • Book

  Faure, D.

  China and Capitalism

  2006 - Oxford University Press - Oxford

  In-text: (Faure, 2006)

  Your Bibliography: Faure, D., 2006. China and Capitalism. Oxford: Oxford University Press, p.6.

 • Journal

  Feng Zhao Kui [冯昭奎]

  Zhong Guo de Gai Ge Kai Fang Yu Ri Ben Yin Su [中国的改革开放与日本因素]

  2008 - Shi Jie JIng Ji Yu Zheng Zhi

  In-text: (Feng Zhao Kui [冯昭奎], 2008)

  Your Bibliography: Feng Zhao Kui [冯昭奎], 2008. Zhong Guo de Gai Ge Kai Fang Yu Ri Ben Yin Su [中国的改革开放与日本因素]. Shi Jie JIng Ji Yu Zheng Zhi, 10, pp.6-15.

 • Website

  Ren Ming Bi Hui Lv Gai Ge: Li Shi Jing Yan he Wei Lai Qu Shi [人民币汇率改革: 历史经验和未来趋势]

  2019

  In-text: (Ren Ming Bi Hui Lv Gai Ge: Li Shi Jing Yan he Wei Lai Qu Shi [人民币汇率改革: 历史经验和未来趋势], 2019)

  Your Bibliography: Financialnews.com.cn. 2019. Ren Ming Bi Hui Lv Gai Ge: Li Shi Jing Yan he Wei Lai Qu Shi [人民币汇率改革: 历史经验和未来趋势]. [online] Available at: <https://www.financialnews.com.cn/ll/xs/201908/t20190805_165319.html> [Accessed 2 January 2021].

 • Book

  Gao, B.

  Economic ideology and Japanese industrial policy

  1997 - Cambridge University Press - Cambridge

  In-text: (Gao, 1997)

  Your Bibliography: Gao, B., 1997. Economic ideology and Japanese industrial policy. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Book

  Gewirtz, J. B.

  Unlikely Partners, Chinese Reformers, Western Economists, and the Making of Global China

  2017 - Harvard - Cambridge MA

  In-text: (Gewirtz, 2017)

  Your Bibliography: Gewirtz, J., 2017. Unlikely Partners, Chinese Reformers, Western Economists, and the Making of Global China. Cambridge MA: Harvard.

 • Journal

  Gu Mu [谷牧]

  关于访问欧洲五国的情况报告

  2009 - Dang De Wen Xian

  In-text: (Gu Mu [谷牧], 2009)

  Your Bibliography: Gu Mu [谷牧], 2009. 关于访问欧洲五国的情况报告. Dang De Wen Xian, 1.

 • Journal

  Gu Song Nian [顾松年] and Yan Yin Long [严英龙]

  Xiang Zhen Qi Ye Jing Ji Li Lun Yan Jiu Zai Shi Jian ZHong Kai Tuo Qian Jin [乡镇企业经济理论研究在实践中开拓前进]

  1986 - Jing Ji Yan Jiu [经济研究]

  In-text: (Gu Song Nian [顾松年] and Yan Yin Long [严英龙], 1986)

  Your Bibliography: Gu Song Nian [顾松年] and Yan Yin Long [严英龙], 1986. Xiang Zhen Qi Ye Jing Ji Li Lun Yan Jiu Zai Shi Jian ZHong Kai Tuo Qian Jin [乡镇企业经济理论研究在实践中开拓前进]. Jing Ji Yan Jiu [经济研究], 8, pp.55-61.

 • Book

  Gu Zhun [顾准]

  Yu Da Shi Yi Qi Du Li Shi: Cong Li Xiang Zhu Yi Dao Jing Yan Zhu Yi [与大师一起读历史: 从理想主义到经验主义]

  2013 - Guang Ming Ri Bao Chu Ban She

  In-text: (Gu Zhun [顾准], 2013)

  Your Bibliography: Gu Zhun [顾准], 2013. Yu Da Shi Yi Qi Du Li Shi: Cong Li Xiang Zhu Yi Dao Jing Yan Zhu Yi [与大师一起读历史: 从理想主义到经验主义]. Guang Ming Ri Bao Chu Ban She.

 • Journal

  Guo Shuqing [郭树清]

  Guo Ji Zhi Ming Xue Zhe he Zhuan Jia Tan Zhong Guo Jing Ji Gai Ge [国际知名学者和专家谈中国经济改革]

  1983 - Jing Ji She Hui Ti Zhi Bi Jiao

  In-text: (Guo Shuqing [郭树清], 1983)

  Your Bibliography: Guo Shuqing [郭树清], 1983. Guo Ji Zhi Ming Xue Zhe he Zhuan Jia Tan Zhong Guo Jing Ji Gai Ge [国际知名学者和专家谈中国经济改革]. Jing Ji She Hui Ti Zhi Bi Jiao, 3, pp.6-11.

 • Journal

  He Ping [何平]

  Tang Song de Qian Hua Lun Ji Qi Shi Zhi [唐宋的“钱荒论”及其实质]

  2019 - China Numismatics

  In-text: (He Ping [何平], 2019)

  Your Bibliography: He Ping [何平], 2019. Tang Song de Qian Hua Lun Ji Qi Shi Zhi [唐宋的“钱荒论”及其实质]. China Numismatics, 6, pp.47-54.

 • Chapter of an ed. book

  Hong Liang Ji [洪亮吉]

  Zhi Ping Pian [治平篇]

  1793

  In-text: (Hong Liang Ji [洪亮吉], 1793)

  Your Bibliography: Hong Liang Ji [洪亮吉], 1793. Zhi Ping Pian [治平篇]. In: Hong Jiang Bei Quan Ji, Yi Yan [洪北江全集 意言].

 • Book

  Hu, J.

  Zhongguo jing ji si xiang

  1998 - Shang Hai Cai Jing Da Xue Chu Ban She - Beijing

  In-text: (Hu, 1998)

  Your Bibliography: Hu, J., 1998. Zhongguo jing ji si xiang. Beijing: Shang Hai Cai Jing Da Xue Chu Ban She, pp.67-68.

 • Journal

  Huang Zi Jin [黃自進]

  Sun Zhong Shan Pin Jun Di Quan de Guan Nian Gen Yuan Tan Suo [孫中山「平均地權」的觀念根源探索]

  2016 - Ren WEn Yu She Hui Ke Xue Qi Kan

  In-text: (Huang Zi Jin [黃自進], 2016)

  Your Bibliography: Huang Zi Jin [黃自進], 2016. Sun Zhong Shan Pin Jun Di Quan de Guan Nian Gen Yuan Tan Suo [孫中山「平均地權」的觀念根源探索]. Ren WEn Yu She Hui Ke Xue Qi Kan, 54(1), pp.135-179.

 • Chapter of an ed. book

  Huang Zong Xi [黄宗羲]

  Tian Zhi Yi, Er San, [田制一,二,三]

  1662

  In-text: (Huang Zong Xi [黄宗羲], 1662)

  Your Bibliography: Huang Zong Xi [黄宗羲], 1662. Tian Zhi Yi, Er San, [田制一,二,三]. In: Ming Yi Dai Fang Lu [明夷待访录].

 • Website

  En Yu Chou: Dong Xing Hang Kong Po Chan An Zai Diao Cha [恩与仇: 东星航空破产案再调查 ]

  2014

  In-text: (En Yu Chou: Dong Xing Hang Kong Po Chan An Zai Diao Cha [恩与仇: 东星航空破产案再调查 ], 2014)

  Your Bibliography: Infzm.com. 2014. En Yu Chou: Dong Xing Hang Kong Po Chan An Zai Diao Cha [恩与仇: 东星航空破产案再调查 ]. [online] Available at: <http://www.infzm.com/content/99124> [Accessed 2 January 2021].

 • Book

  Jia, H. and Lin, Z.

  Changing central-local relations in China: reform and state capacity

  2018 - Routledge - New York

  In-text: (Jia and Lin, 2018)

  Your Bibliography: Jia, H. and Lin, Z., 2018. Changing central-local relations in China: reform and state capacity. New York: Routledge.

 • Journal

  Jiang Chuan Gui [姜川桂] and Yuan En Zhen [袁恩桢]

  Shang Pin Jin Ji Xiao Wang Lun Bu Shi Lie Ning De Guan Dian 商品经济消亡论不是列宁的观点

  1965 - Xue Shu Yue Kan

  In-text: (Jiang Chuan Gui [姜川桂] and Yuan En Zhen [袁恩桢], 1965)

  Your Bibliography: Jiang Chuan Gui [姜川桂] and Yuan En Zhen [袁恩桢], 1965. Shang Pin Jin Ji Xiao Wang Lun Bu Shi Lie Ning De Guan Dian 商品经济消亡论不是列宁的观点. Xue Shu Yue Kan, 6, pp.67-73.

 • Journal

  Jiang Lin [江林]

  Zhan Hou Tai Wan Chan Ye Zheng Ce de Yan Bian [战后台湾产业政策的演变]

  1989 - Guo Ji Shang Wu Yan Jiu

  In-text: (Jiang Lin [江林], 1989)

  Your Bibliography: Jiang Lin [江林], 1989. Zhan Hou Tai Wan Chan Ye Zheng Ce de Yan Bian [战后台湾产业政策的演变]. Guo Ji Shang Wu Yan Jiu, 5, pp.44-48.

 • Journal

  Qi Min Yao Shu Zhong Jia Si Xie de Shang Ye Yi Shi Zai Xi

  2010 - Jing Ji Lun Tan

  In-text: (Qi Min Yao Shu Zhong Jia Si Xie de Shang Ye Yi Shi Zai Xi, 2010)

  Your Bibliography: Jing Ji Lun Tan, 2010. Qi Min Yao Shu Zhong Jia Si Xie de Shang Ye Yi Shi Zai Xi. 6, p.10.

 • Book

  Köll, E.

  From cotton mill to business empire

  2004 - Harvard University Press - Cambridge, Mass.

  In-text: (Köll, 2004)

  Your Bibliography: Köll, E., 2004. From cotton mill to business empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

 • Book

  Kornai, J.

  By Force of Thought, Irregular Memoirs of an Intellectual Journey

  2008 - MIT - Cambridge, Mass.

  In-text: (Kornai, 2008)

  Your Bibliography: Kornai, J., 2008. By Force of Thought, Irregular Memoirs of an Intellectual Journey. Cambridge, Mass.: MIT, p.247.

 • Book

  Kuo, T.

  Taiwan jing ji zhuan xing de gu shi [台湾经济转型的故事]

  2015 - Lian Jin Chu Ban She - Taipei

  In-text: (Kuo, 2015)

  Your Bibliography: Kuo, T., 2015. Taiwan jing ji zhuan xing de gu shi [台湾经济转型的故事]. Taipei: Lian Jin Chu Ban She.

 • Book

  Lange, O. R.

  Introduction to economic cybernetics

  1970 - Pergamon - New York

  In-text: (Lange, 1970)

  Your Bibliography: Lange, O., 1970. Introduction to economic cybernetics. New York: Pergamon.

 • Book

  Lardy, N. R.

  The state strikes back

  2019 - Peterson Institute for International Economics

  In-text: (Lardy, 2019)

  Your Bibliography: Lardy, N., 2019. The state strikes back. Peterson Institute for International Economics.

 • Book

  Lardy, N. R.

  The State Strikes Back: The End of Economic Reform in China

  2019 - Peterson Institute for International Economics - Washington DC

  In-text: (Lardy, 2019)

  Your Bibliography: Lardy, N., 2019. The State Strikes Back: The End of Economic Reform in China. Washington DC: Peterson Institute for International Economics.

 • Journal

  Li Shou Zhong [李守仲]

  Bao Chan Dao Hu Bei Jing Tui Xin Yu Zu [包产到户”北京推行遇阻]

  2014 - Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋]

  In-text: (Li Shou Zhong [李守仲], 2014)

  Your Bibliography: Li Shou Zhong [李守仲], 2014. Bao Chan Dao Hu Bei Jing Tui Xin Yu Zu [包产到户”北京推行遇阻]. Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋], 3, pp.52-56.

 • Journal

  Li Zong Jin [李宗金]

  Wen Zhou Mo Shi Yu Su Nan Mo Shi [温州模式与苏南模式]

  1986 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Li Zong Jin [李宗金], 1986)

  Your Bibliography: Li Zong Jin [李宗金], 1986. Wen Zhou Mo Shi Yu Su Nan Mo Shi [温州模式与苏南模式]. Jing Ji Yan Jiu, 8, p.67.

 • Book

  LI, D.

  Mao and the Sino-Soviet Split, 1959-1973

  2020 - LEXINGTON BOOKS - Lanham

  In-text: (LI, 2020)

  Your Bibliography: LI, D., 2020. Mao and the Sino-Soviet Split, 1959-1973. Lanham: LEXINGTON BOOKS.

 • Journal

  Liao Yan Hao [廖彥豪] and Qu Wan Wen [瞿宛文]

  Jian Gu Di Zhu de Tu Di Gai Ge: Ti Wan Shi SHi Geng Zhe You Qi Tian de Li Shi Guo cheng [兼顧地主的土地改革: 台灣實施耕者有其田的歷史過程]

  2015 - Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan

  In-text: (Liao Yan Hao [廖彥豪] and Qu Wan Wen [瞿宛文], 2015)

  Your Bibliography: Liao Yan Hao [廖彥豪] and Qu Wan Wen [瞿宛文], 2015. Jian Gu Di Zhu de Tu Di Gai Ge: Ti Wan Shi SHi Geng Zhe You Qi Tian de Li Shi Guo cheng [兼顧地主的土地改革: 台灣實施耕者有其田的歷史過程]. Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan, 98, pp.69-145.

 • Journal

  Liu Dafu [陈大斌]

  Bao Chan Dao Hu Shi Jian Zhe Dai Jie Tian de Zao Yu [包产到户实践者戴洁天的遭遇]

  2003 - Yan Huang Chun Qiu

  In-text: (Liu Dafu [陈大斌], 2003)

  Your Bibliography: Liu Dafu [陈大斌], 2003. Bao Chan Dao Hu Shi Jian Zhe Dai Jie Tian de Zao Yu [包产到户实践者戴洁天的遭遇]. Yan Huang Chun Qiu, 5, pp.26-32.

 • Book

  Liu Shao Qi [刘少奇]

  Liu Shao Qi Xuan Ji 刘少奇选集

  2004 - Ren Min Chu Ban She - Beijing

  In-text: (Liu Shao Qi [刘少奇], 2004)

  Your Bibliography: Liu Shao Qi [刘少奇], 2004. Liu Shao Qi Xuan Ji 刘少奇选集. Beijing: Ren Min Chu Ban She, pp.151-182.

 • Journal

  Lu Desheng [陆德生]

  Gua Yu An Hui Ze Ren Tian Cheng Bai De Shi de Ping Lun [关于安徽“责任田”成败得失的评议]

  2016 - Dang Shi Zong Lan

  In-text: (Lu Desheng [陆德生], 2016)

  Your Bibliography: Lu Desheng [陆德生], 2016. Gua Yu An Hui Ze Ren Tian Cheng Bai De Shi de Ping Lun [关于安徽“责任田”成败得失的评议]. Dang Shi Zong Lan, 3, pp.45-49.

 • Book

  Mitter, R.

  A Bitter Revolution

  2010 - Oxford University Press - Oxford

  In-text: (Mitter, 2010)

  Your Bibliography: Mitter, R., 2010. A Bitter Revolution. Oxford: Oxford University Press.

 • Journal

  Bei Jing Shi Jing Ji Xue Hui Bao Chan Dao Hu Zhuan Ti Tao Lun Fa Yan Zhai Yao [北京市经济学会包产到户专题讨论会发言摘要, ]

  1981 - Nong Ye Jing Ji Wen Ti [农业经济问题]

  In-text: (Bei Jing Shi Jing Ji Xue Hui Bao Chan Dao Hu Zhuan Ti Tao Lun Fa Yan Zhai Yao [北京市经济学会包产到户专题讨论会发言摘要, ], 1981)

  Your Bibliography: Nong Ye Jing Ji Wen Ti [农业经济问题], 1981. Bei Jing Shi Jing Ji Xue Hui Bao Chan Dao Hu Zhuan Ti Tao Lun Fa Yan Zhai Yao [北京市经济学会包产到户专题讨论会发言摘要, ]. 5, pp.60-62.

 • Journal

  Qi Wenhui [齊文輝]

  Da Lu Xiang Zhen QI Ye de Fa Zhan Li Cheng [大陆乡镇企业的发展历程]

  2001 - 中華技術學院學報

  In-text: (Qi Wenhui [齊文輝], 2001)

  Your Bibliography: Qi Wenhui [齊文輝], 2001. Da Lu Xiang Zhen QI Ye de Fa Zhan Li Cheng [大陆乡镇企业的发展历程]. 中華技術學院學報, 23, pp.55-61.

 • Journal

  Qu Wanwen [瞿宛文]

  Chong Kan Tai Wan Mian Fang Zhi Ye Zao Qi de Fa Zhan [重看臺灣棉紡織業早期的發展]

  2008 - Xin Shi Xue

  In-text: (Qu Wanwen [瞿宛文], 2008)

  Your Bibliography: Qu Wanwen [瞿宛文], 2008. Chong Kan Tai Wan Mian Fang Zhi Ye Zao Qi de Fa Zhan [重看臺灣棉紡織業早期的發展]. Xin Shi Xue, 19(1), pp.167-227.

 • Journal

  Qu Wanwen [瞿宛文]

  Tai Wan Zhan Hou Gon Ye Shi Zhi Min Shi Qi de Yan Xu Ma? [臺灣戰後工業化是殖民時期的延續嗎?]

  2010 - Tai Wan Shi Yan Jiu

  In-text: (Qu Wanwen [瞿宛文], 2010)

  Your Bibliography: Qu Wanwen [瞿宛文], 2010. Tai Wan Zhan Hou Gon Ye Shi Zhi Min Shi Qi de Yan Xu Ma? [臺灣戰後工業化是殖民時期的延續嗎?]. Tai Wan Shi Yan Jiu, 17(2), pp.39-84.

 • Book

  Qu, W.

  Taiwan de bu cheng gong zhuan xing [台灣的不成功轉型]

  2020 - Lian Jin Chu Ban She

  In-text: (Qu, 2020)

  Your Bibliography: Qu, W., 2020. Taiwan de bu cheng gong zhuan xing [台灣的不成功轉型]. Lian Jin Chu Ban She.

 • Book

  Radchenko, S.

  Two suns in the heavens

  2009 - Woodrow Wilson Center Press - Washington, D.C.

  In-text: (Radchenko, 2009)

  Your Bibliography: Radchenko, S., 2009. Two suns in the heavens. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.

 • Journal

  Rádvanyi, J.

  The Hungarian Revolution and the Hundred Flowers Campaign

  1970 - The China Quarterly

  In-text: (Rádvanyi, 1970)

  Your Bibliography: Rádvanyi, J., 1970. The Hungarian Revolution and the Hundred Flowers Campaign. The China Quarterly, 43, pp.121-129.

 • Journal

  Roberts, P. C.

  Oskar Lange's Theory of Socialist Planning

  1971 - Journal of Political Economy

  In-text: (Roberts, 1971)

  Your Bibliography: Roberts, P., 1971. Oskar Lange's Theory of Socialist Planning. Journal of Political Economy, 79(3), pp.562-577.

 • Book

  Roy, D.

  Taiwan

  2003 - Cornell University Press - Ithaca

  In-text: (Roy, 2003)

  Your Bibliography: Roy, D., 2003. Taiwan. Ithaca: Cornell University Press, pp.77-79.

 • Book

  Ryutaro Komiya [小宫隆太郎], Masahiro Okuno [奥野正宽] and Kotaro Suzumura [铃村兴太郎]

  Ri ben de chan ye zheng ce [日本的产业政策]

  1986 - Bian yi zhe - Tai bei shi

  In-text: (Ryutaro Komiya [小宫隆太郎], Masahiro Okuno [奥野正宽] and Kotaro Suzumura [铃村兴太郎], 1986)

  Your Bibliography: Ryutaro Komiya [小宫隆太郎], Masahiro Okuno [奥野正宽] and Kotaro Suzumura [铃村兴太郎], 1986. Ri ben de chan ye zheng ce [日本的产业政策]. Tai bei shi: Bian yi zhe.

 • Journal

  Sachiko Usui [臼井佐知子]

  Hui Shang Ji Qi Wang Luo [徽商及其网络]

  1991 - An Hui Shi Xue

  In-text: (Sachiko Usui [臼井佐知子], 1991)

  Your Bibliography: Sachiko Usui [臼井佐知子], 1991. Hui Shang Ji Qi Wang Luo [徽商及其网络]. An Hui Shi Xue, 4, pp.18-15.

 • Book

  Shambaugh, D. L.

  China's Communist Party: Atrophy and Adaptation

  2010 - Woodrow Wilson Center Press - Washington, DC

  In-text: (Shambaugh, 2010)

  Your Bibliography: Shambaugh, D., 2010. China's Communist Party: Atrophy and Adaptation. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.

 • Journal

  Lun Qin Jin Fa Jia Yu Qi Fa Jia Jingji Sixiang Ji Yi Tong

  2013 - Shang Hai Cai Jing Da Xue Xue Bao

  In-text: (Lun Qin Jin Fa Jia Yu Qi Fa Jia Jingji Sixiang Ji Yi Tong, 2013)

  Your Bibliography: Shang Hai Cai Jing Da Xue Xue Bao, 2013. Lun Qin Jin Fa Jia Yu Qi Fa Jia Jingji Sixiang Ji Yi Tong. 15(1), pp.27-33.

 • Journal

  Zhong Guo Gu Dai Shi Chang Jing Ji Si Xiang Cheng Jiu Kao Ping [中国古代市场经济思想成就考评]

  1999 - She Hui Ke Xue jia

  In-text: (Zhong Guo Gu Dai Shi Chang Jing Ji Si Xiang Cheng Jiu Kao Ping [中国古代市场经济思想成就考评], 1999)

  Your Bibliography: She Hui Ke Xue jia, 1999. Zhong Guo Gu Dai Shi Chang Jing Ji Si Xiang Cheng Jiu Kao Ping [中国古代市场经济思想成就考评]. 05, pp.47-25.

 • Journal

  She Na Li [舍娜莉]

  Shen Kuo Huo Bi Liu Tong Su Du Lun Zhi Guan Kui [ 沈括“货币流通速度论”之管窥]

  2015 - Lan Tai Shi Jie

  In-text: (She Na Li [舍娜莉], 2015)

  Your Bibliography: She Na Li [舍娜莉], 2015. Shen Kuo Huo Bi Liu Tong Su Du Lun Zhi Guan Kui [ 沈括“货币流通速度论”之管窥]. Lan Tai Shi Jie, 15, pp.33-34.

 • Book

  Shen Zhihua [沈志华]

  Leng zhan zhong de meng you [冷战中的盟友]

  2013 - Jiu zhou chu ban she - Beijing

  In-text: (Shen Zhihua [沈志华], 2013)

  Your Bibliography: Shen Zhihua [沈志华], 2013. Leng zhan zhong de meng you [冷战中的盟友]. Beijing: Jiu zhou chu ban she, pp.301-302.

 • Book

  Shen Zhihua 沈志华

  Zhonghua Renmin Gongheguo shi, Vol. III [中华人民共和国史]

  2008 - Xianggang Zhong wen da xue dang dai Zhongguo wen hua yan jiu zhong xin - Xianggang

  In-text: (Shen Zhihua 沈志华, 2008)

  Your Bibliography: Shen Zhihua 沈志华, 2008. Zhonghua Renmin Gongheguo shi, Vol. III [中华人民共和国史]. Xianggang: Xianggang Zhong wen da xue dang dai Zhongguo wen hua yan jiu zhong xin, pp.15-16.

 • Journal

  Shi Jingye [石金叶]

  Deng Xiaoping dui Ma Ke Si An Lao Fen Pei Li Lun De Ji Cheng Yu Fa Zhan [邓小平对马克思按劳分配理论的继承与发展]

  2015 - Gai Ge Yu Kai Fang

  In-text: (Shi Jingye [石金叶], 2015)

  Your Bibliography: Shi Jingye [石金叶], 2015. Deng Xiaoping dui Ma Ke Si An Lao Fen Pei Li Lun De Ji Cheng Yu Fa Zhan [邓小平对马克思按劳分配理论的继承与发展]. Gai Ge Yu Kai Fang, 10, pp.55-52.

 • Book

  Shi, S.

  A preliminary survey of the book Ch'i min yao shu

  1962 - Science Press - Peking

  In-text: (Shi, 1962)

  Your Bibliography: Shi, S., 1962. A preliminary survey of the book Ch'i min yao shu. Peking: Science Press, pp.73 74.

 • Journal

  Soman, A.

  "Who's Daddy" in the Taiwan Strait? The Offshore Islands Crisis of 1958

  1994 - Journal of American-East Asian Relations

  In-text: (Soman, 1994)

  Your Bibliography: Soman, A., 1994. "Who's Daddy" in the Taiwan Strait? The Offshore Islands Crisis of 1958. Journal of American-East Asian Relations, 3(4), pp.373-398.

 • Journal

  Sun Da Quan [孙达全]

  Zhong Guo Jing Ji Xue She de Xin Shuai Ji Qi Ying Xiang [中国经济学社的兴衰及其影响]

  2016 - Jing Ji Xue Jia

  In-text: (Sun Da Quan [孙达全], 2016)

  Your Bibliography: Sun Da Quan [孙达全], 2016. Zhong Guo Jing Ji Xue She de Xin Shuai Ji Qi Ying Xiang [中国经济学社的兴衰及其影响]. Jing Ji Xue Jia, 4, pp.13-20.

 • Journal

  Sun Kenan [孫克難]

  Mei Yuan Dui 1950 Nian Dai Tai Hai Wei Ji Qi Jian Tai Wan Cai Zheng Rong Tong de Zhong Yao Yi YI [美援對1950 年代臺海危機期間臺灣財政融通的重要意義]

  2014 - Yuan Jing Ji JIn Hui Ji Kan

  In-text: (Sun Kenan [孫克難], 2014)

  Your Bibliography: Sun Kenan [孫克難], 2014. Mei Yuan Dui 1950 Nian Dai Tai Hai Wei Ji Qi Jian Tai Wan Cai Zheng Rong Tong de Zhong Yao Yi YI [美援對1950 年代臺海危機期間臺灣財政融通的重要意義]. Yuan Jing Ji JIn Hui Ji Kan, 15(4), pp.105-147.

 • Journal

  Sun Ye Fang [孙冶方]

  Ba Bu Hua he Fu Xu Fang Zai Jia Zhi Gui Lv de Ji Chu [把补划和抚衬放在价值规律的基础]

  1956 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Sun Ye Fang [孙冶方], 1956)

  Your Bibliography: Sun Ye Fang [孙冶方], 1956. Ba Bu Hua he Fu Xu Fang Zai Jia Zhi Gui Lv de Ji Chu [把补划和抚衬放在价值规律的基础]. Jing Ji Yan Jiu, 4, pp.30-38.

 • Book

  Sun Yet-Sen

  The International Development of China

  1922 - G. P. Putnam's Sons - New York

  In-text: (Sun Yet-Sen, 1922)

  Your Bibliography: Sun Yet-Sen, 1922. The International Development of China. New York: G. P. Putnam's Sons.

 • Newspaper

  Sun Zhen [孙震]

  Tai Wan Jing Ji Zi You Hua De Jing Yan yu Jian Tao [台湾经济自由化的经验与检讨]

  2006 - Jing Ji Guan Cha Jia Bao

  In-text: (Sun Zhen [孙震], 2006)

  Your Bibliography: Sun Zhen [孙震], 2006. Tai Wan Jing Ji Zi You Hua De Jing Yan yu Jian Tao [台湾经济自由化的经验与检讨]. Jing Ji Guan Cha Jia Bao,.

 • Journal

  Tian Guoqiang [田国强]

  Zhong Guo Xiang Zhen Qi Ye de chan Quan Jie Guo Ji Qi Gai Ge [中国乡镇企业的产权结构及其改革]

  1995 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Tian Guoqiang [田国强], 1995)

  Your Bibliography: Tian Guoqiang [田国强], 1995. Zhong Guo Xiang Zhen Qi Ye de chan Quan Jie Guo Ji Qi Gai Ge [中国乡镇企业的产权结构及其改革]. Jing Ji Yan Jiu, 3, pp.35-39.

 • Journal

  Valsikin, V., Dai Min HUa [戴敏华] and Shi Xiu Lin [施修霖]

  Su Lian Di Liu Ge Wu Nian Ji Hua Zhong de Gong Ye Pei Zhi [苏联第六个五年计划中的工业配置]

  1956 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Valsikin, Dai Min HUa [戴敏华] and Shi Xiu Lin [施修霖], 1956)

  Your Bibliography: Valsikin, V., Dai Min HUa [戴敏华] and Shi Xiu Lin [施修霖], 1956. Su Lian Di Liu Ge Wu Nian Ji Hua Zhong de Gong Ye Pei Zhi [苏联第六个五年计划中的工业配置]. Jing Ji Yan Jiu, 3, pp.1-3.

 • Book

  Vogel, E. F.

  Deng Xiaoping and the transformation of China

  2011 - Harvard University Press - Cambridge MA

  In-text: (Vogel, 2011)

  Your Bibliography: Vogel, E., 2011. Deng Xiaoping and the transformation of China. Cambridge MA: Harvard University Press.

 • Book

  Wang Guangmei [王光美], Liu Yuan [刘源] and Guo Jiakuan [郭家宽]

  Ni suo bu zhi dao de liu shao qi [你所不知道的刘少奇]

  2000 - He nan ren min chu ban she - Zheng zhou

  In-text: (Wang Guangmei [王光美], Liu Yuan [刘源] and Guo Jiakuan [郭家宽], 2000)

  Your Bibliography: Wang Guangmei [王光美], Liu Yuan [刘源] and Guo Jiakuan [郭家宽], 2000. Ni suo bu zhi dao de liu shao qi [你所不知道的刘少奇]. Zheng zhou: He nan ren min chu ban she, p.90.

 • Journal

  Wang Meng Kui [王梦奎]

  Zhong Ri Jing Ji Zhi Shi Jiao Liu Hui 30 Zhou Nian Hui Gu [中日经济知识交流会30 年回顾]

  2011 - Zhong Guo Fa Zhan Guan Cha

  In-text: (Wang Meng Kui [王梦奎], 2011)

  Your Bibliography: Wang Meng Kui [王梦奎], 2011. Zhong Ri Jing Ji Zhi Shi Jiao Liu Hui 30 Zhou Nian Hui Gu [中日经济知识交流会30 年回顾]. Zhong Guo Fa Zhan Guan Cha, 6, pp.11-16.

 • Book

  Wang Shubai [汪澍白]

  Mao Zedong si xiang yu Zhongguo wen hua chuan tong [毛泽东思想与中国文化传统]

  1987 - Xiamen da xue chu ban she - Xiamen

  In-text: (Wang Shubai [汪澍白], 1987)

  Your Bibliography: Wang Shubai [汪澍白], 1987. Mao Zedong si xiang yu Zhongguo wen hua chuan tong [毛泽东思想与中国文化传统]. Xiamen: Xiamen da xue chu ban she.

 • Book

  Wang Shuo [王碩]

  Zhong Guo Jing Ji Te Qu Cheng Ban [中国经济特区成败]

  2013 - Er Shi Yi Shi Ji - Beijing

  In-text: (Wang Shuo [王碩], 2013)

  Your Bibliography: Wang Shuo [王碩], 2013. Zhong Guo Jing Ji Te Qu Cheng Ban [中国经济特区成败]. Beijing: Er Shi Yi Shi Ji, pp.86-100.

 • Book

  Wang Yong Hou [王永厚]

  Jian Guo Yi Lai Wo Guo Nong Shi Wen Xian Chu Ban Zong Shu [建国以来我国农史文献]

  1985 - Zhong Guo Nong Ye Ke Xue Yuan - Beijing

  In-text: (Wang Yong Hou [王永厚], 1985)

  Your Bibliography: Wang Yong Hou [王永厚], 1985. Jian Guo Yi Lai Wo Guo Nong Shi Wen Xian Chu Ban Zong Shu [建国以来我国农史文献]. Beijing: Zhong Guo Nong Ye Ke Xue Yuan, pp.105-110.

 • Journal

  Wang Zhenhuan [王震寰]

  台湾的政治转型与反对运动

  1989 - Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan

  In-text: (Wang Zhenhuan [王震寰], 1989)

  Your Bibliography: Wang Zhenhuan [王震寰], 1989. 台湾的政治转型与反对运动. Tai Wan She Hui Yan Jiu Ji Kan, 2(1), pp.71-116.

 • Book

  Wedeman, A. H.

  From Mao to Market: Rent Seeking, Local Protectionism, and Marketization in China

  2008 - Cambridge University Press - Cambridge

  In-text: (Wedeman, 2008)

  Your Bibliography: Wedeman, A., 2008. From Mao to Market: Rent Seeking, Local Protectionism, and Marketization in China. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Journal

  Wu Jinglian [吴敬琏]

  Xuan Ze Shen Me Yang de Chan Ye Zheng Ce Zhi Guan Zhong Yao [选择什么样的产业政策至关重要]

  2017 - Jin Rong Jin Ji

  In-text: (Wu Jinglian [吴敬琏], 2017)

  Your Bibliography: Wu Jinglian [吴敬琏], 2017. Xuan Ze Shen Me Yang de Chan Ye Zheng Ce Zhi Guan Zhong Yao [选择什么样的产业政策至关重要]. Jin Rong Jin Ji, 21, pp.21-22.

 • Journal

  Wu Rong [吴镕]

  Hua Guo Feng Zui Xian Wei Bao Chan Dao Hu Kai Kou Zi [华国锋最先为包产到户开口子]

  2014 - Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋]

  In-text: (Wu Rong [吴镕], 2014)

  Your Bibliography: Wu Rong [吴镕], 2014. Hua Guo Feng Zui Xian Wei Bao Chan Dao Hu Kai Kou Zi [华国锋最先为包产到户开口子]. Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋], 8, pp.52-56.

 • Book

  Wu xiao bo [吴晓波]

  Wu jing lian zhuan [吴敬琏传]

  2010 - Zhong xin chu ban she - Beijing

  In-text: (Wu xiao bo [吴晓波], 2010)

  Your Bibliography: Wu xiao bo [吴晓波], 2010. Wu jing lian zhuan [吴敬琏传]. Beijing: Zhong xin chu ban she, p.28.

 • Journal

  Xia Chuanwei [夏傳位]

  Tai Wan de Xin Zi You Zhu Yi Shi Ke [臺灣的新自由主義時刻]

  2019 - Tai Wan She Hui Xue Kan

  In-text: (Xia Chuanwei [夏傳位], 2019)

  Your Bibliography: Xia Chuanwei [夏傳位], 2019. Tai Wan de Xin Zi You Zhu Yi Shi Ke [臺灣的新自由主義時刻]. Tai Wan She Hui Xue Kan, 66(12), pp.55-124.

 • Journal

  Xiao Dong Lian [萧冬连]

  Zhong Guo Gai Ge Kai Fang De Yuan Qi [中国改革开放的缘起]

  2017 - Zhong Guo Dang Shi Yan Jiu

  In-text: (Xiao Dong Lian [萧冬连], 2017)

  Your Bibliography: Xiao Dong Lian [萧冬连], 2017. Zhong Guo Gai Ge Kai Fang De Yuan Qi [中国改革开放的缘起]. Zhong Guo Dang Shi Yan Jiu, 12, pp.26-41.

 • Journal

  Xiao Qiang [肖强], Gao Zuyuan [高祖源] and Tong Shiping [童适平]

  Ri Ben Xue Zhe Zuo Teng Jing Ming Tan Su Dong Jing Ji Xing Shi Ji Gai Ge [日学者佐藤经明谈苏东经济形势及改革]

  1983 - Jin Ri Su Lian Dong Ou

  In-text: (Xiao Qiang [肖强], Gao Zuyuan [高祖源] and Tong Shiping [童适平], 1983)

  Your Bibliography: Xiao Qiang [肖强], Gao Zuyuan [高祖源] and Tong Shiping [童适平], 1983. Ri Ben Xue Zhe Zuo Teng Jing Ming Tan Su Dong Jing Ji Xing Shi Ji Gai Ge [日学者佐藤经明谈苏东经济形势及改革]. Jin Ri Su Lian Dong Ou, 3, pp.21-31.

 • Journal

  Xie Nianyi [謝念億]

  Mao Yi Zhan Xia Da Lu Jing Ji Ti Zhi Yu Jie Gou Xing Gai Ge Zhi Qu Shi Guan Cha [貿易戰下中國大陸經濟體制與結構性改革之趨勢觀察]

  2019 - Jing Ji Qian Zhan

  In-text: (Xie Nianyi [謝念億], 2019)

  Your Bibliography: Xie Nianyi [謝念億], 2019. Mao Yi Zhan Xia Da Lu Jing Ji Ti Zhi Yu Jie Gou Xing Gai Ge Zhi Qu Shi Guan Cha [貿易戰下中國大陸經濟體制與結構性改革之趨勢觀察]. Jing Ji Qian Zhan, 186, pp.39-44.

 • Book

  Xin Meng

  Labour Market Reform in China

  2009 - Cambridge University Press - Cambridge

  In-text: (Xin Meng, 2009)

  Your Bibliography: Xin Meng, 2009. Labour Market Reform in China. Cambridge: Cambridge University Press, pp.81-98.

 • Journal

  Xu Qing Quan [徐庆全] and Du Ming Ming [杜明明]

  Bo Chan Dao Hu Ti Chu Guo Cheng Zhong de Gao Ceng Zheng lun [包产到户提出过程中的高层争论 ]

  2008 - Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋]

  In-text: (Xu Qing Quan [徐庆全] and Du Ming Ming [杜明明], 2008)

  Your Bibliography: Xu Qing Quan [徐庆全] and Du Ming Ming [杜明明], 2008. Bo Chan Dao Hu Ti Chu Guo Cheng Zhong de Gao Ceng Zheng lun [包产到户提出过程中的高层争论 ]. Yan Huang Chun Qiu [炎黄春秋], 11, pp.4-5.

 • Journal

  Xu Renjun [许人俊]

  Deng Zihui he Liu Shi nian Dai de Bao Chan Dao Hu Shi Yan [邓子恢和六十年代的包产到户试验]

  2011 - Yan Huang Chun Qiu

  In-text: (Xu Renjun [许人俊], 2011)

  Your Bibliography: Xu Renjun [许人俊], 2011. Deng Zihui he Liu Shi nian Dai de Bao Chan Dao Hu Shi Yan [邓子恢和六十年代的包产到户试验]. Yan Huang Chun Qiu, 2, pp.64-71.

 • Journal

  Yan Mingfu [阎明复]

  Wo Sui Li Chun Fu Fang Wen Su Lian [我随李富春访问苏联]

  2005 - Yan Huang Chun Qiu

  In-text: (Yan Mingfu [阎明复], 2005)

  Your Bibliography: Yan Mingfu [阎明复], 2005. Wo Sui Li Chun Fu Fang Wen Su Lian [我随李富春访问苏联]. Yan Huang Chun Qiu, 4, p.27.

 • Journal

  Yang Kuisong [杨奎松]

  Cong Gon Ji Zhi Dao Zhi Wu Deng Ji Gong Zi Zhi [从供给制到职务等级工资制]

  2007 - Li Shi Yan Jiu

  In-text: (Yang Kuisong [杨奎松], 2007)

  Your Bibliography: Yang Kuisong [杨奎松], 2007. Cong Gon Ji Zhi Dao Zhi Wu Deng Ji Gong Zi Zhi [从供给制到职务等级工资制]. Li Shi Yan Jiu, 4, pp.111-137.

 • Journal

  Yang Li Zhen [杨礼祯]

  Bu Ming Que Chan Quan, Zi Zhu Chan Quan yu Nu Li Cheng Du [不明确产权,自主产权与努力程度]

  2006 - Ya Tai Jing Ji Guan Li Ping Lun

  In-text: (Yang Li Zhen [杨礼祯], 2006)

  Your Bibliography: Yang Li Zhen [杨礼祯], 2006. Bu Ming Que Chan Quan, Zi Zhu Chan Quan yu Nu Li Cheng Du [不明确产权,自主产权与努力程度]. Ya Tai Jing Ji Guan Li Ping Lun, 10(1), pp.27-44.

 • Book

  Yang Zhe Sheng 杨者圣

  Guo min dang jiao fu chen guo fu [国民党教父陈果夫]

  2017 - Shang hai ren min chu ban she - Shanghai

  In-text: (Yang Zhe Sheng 杨者圣, 2017)

  Your Bibliography: Yang Zhe Sheng 杨者圣, 2017. Guo min dang jiao fu chen guo fu [国民党教父陈果夫]. Shanghai: Shang hai ren min chu ban she.

 • Book

  Yang, J.

  Tombstone

  2013 - Penguin Books - London

  In-text: (Yang, 2013)

  Your Bibliography: Yang, J., 2013. Tombstone. London: Penguin Books.

 • Book

  Ye Yonglie [叶永烈]

  Chen Boda zhuan [陈伯达传]

  1999 - Ren min ri bao chu ban she - Beijing

  In-text: (Ye Yonglie [叶永烈], 1999)

  Your Bibliography: Ye Yonglie [叶永烈], 1999. Chen Boda zhuan [陈伯达传]. Beijing: Ren min ri bao chu ban she.

 • Book

  Ying-shih Yü,

  Chinese History and Culture

  2017 - Columbia University Press - New York

  In-text: (Ying-shih Yü, 2017)

  Your Bibliography: Ying-shih Yü, 2017. Chinese History and Culture. New York: Columbia University Press, p.180.

 • Journal

  Yu Guan Yuan [于光远]

  Tan Tan Dui Shen Zhen Jing JI Te Qu de Ji Ge Wen Ti de Ren Shi [谈谈对深圳经济特区几个问题的认识]

  1982 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Yu Guan Yuan [于光远], 1982)

  Your Bibliography: Yu Guan Yuan [于光远], 1982. Tan Tan Dui Shen Zhen Jing JI Te Qu de Ji Ge Wen Ti de Ren Shi [谈谈对深圳经济特区几个问题的认识]. Jing Ji Yan Jiu, 2, pp.28-34.

 • Book

  Yu Guangyuan [于光远], Su Shaozhi [苏绍智], Liu Guoguang [刘国光], Huang Hai [黄海] and Chen Guoyan [陈国炎]

  Xiong Ya Li Jing Ji Ti Zhi Kao Chan Bao Gao [匈牙利经济体制考察报告]

  1981 - CASS - Beijing

  In-text: (Yu Guangyuan [于光远] et al., 1981)

  Your Bibliography: Yu Guangyuan [于光远], Su Shaozhi [苏绍智], Liu Guoguang [刘国光], Huang Hai [黄海] and Chen Guoyan [陈国炎], 1981. Xiong Ya Li Jing Ji Ti Zhi Kao Chan Bao Gao [匈牙利经济体制考察报告]. Beijing: CASS.

 • Journal

  Yun Xi Liang [恽希良]

  She Hui Zhu Yi Jing Ji Bu Cun Zai Shen Me Jia Ge [社会主义经济不存在什么生产价格]

  1963 - Jing Ji Yan Jiu

  In-text: (Yun Xi Liang [恽希良], 1963)

  Your Bibliography: Yun Xi Liang [恽希良], 1963. She Hui Zhu Yi Jing Ji Bu Cun Zai Shen Me Jia Ge [社会主义经济不存在什么生产价格]. Jing Ji Yan Jiu, (12), pp.1-9.

 • Book

  Zanasi, M.

  Economic thought in modern China

  2020 - Cambridge University Press - Cambridge

  In-text: (Zanasi, 2020)

  Your Bibliography: Zanasi, M., 2020. Economic thought in modern China. Cambridge: Cambridge University Press, pp.61-63.

 • Journal

  Zen Pingcang [曾平沧]

  Mei Guo de Zi Wei: Leng Zhan Qian Qi de Ke Kou Ke Le Jing Ling Yu Xiao Fei 美国的滋味: 冷战前期台湾的可口可乐禁令与消费

  2019 - Tai Wan Shi Yan Jiu

  In-text: (Zen Pingcang [曾平沧], 2019)

  Your Bibliography: Zen Pingcang [曾平沧], 2019. Mei Guo de Zi Wei: Leng Zhan Qian Qi de Ke Kou Ke Le Jing Ling Yu Xiao Fei 美国的滋味: 冷战前期台湾的可口可乐禁令与消费. Tai Wan Shi Yan Jiu, 26(2), pp.113-150.

 • Journal

  Zhang Shuguang [张曙光]

  Zhong Ri Jing Ji Xue Jia Si Kao He Yan Jiu de Ji Ge Zhong Yao Wen Ti [中日经济学家思考和研究的几个重要问题]

  1988 - Jing Ji Xue Dong Tai

  In-text: (Zhang Shuguang [张曙光], 1988)

  Your Bibliography: Zhang Shuguang [张曙光], 1988. Zhong Ri Jing Ji Xue Jia Si Kao He Yan Jiu de Ji Ge Zhong Yao Wen Ti [中日经济学家思考和研究的几个重要问题]. Jing Ji Xue Dong Tai, 2, pp.38-42.

 • Newspaper

  Zhang Weiying [张维迎]

  Xiang Xin Guo Qi Dao zhi Guo Jin Min Tui [相信国企导致国进民退]

  2013 - Zhong Guo Qi Ye Jia

  In-text: (Zhang Weiying [张维迎], 2013)

  Your Bibliography: Zhang Weiying [张维迎], 2013. Xiang Xin Guo Qi Dao zhi Guo Jin Min Tui [相信国企导致国进民退]. Zhong Guo Qi Ye Jia,.

 • Newspaper

  Zhang Xuejun [张学军] and Bian Yongzhuang [边勇壮]

  Jia Ge Shuang GUi Zhi Fa Ming Chan Quan Zhi Zheng [价格双轨制发明权之争]

  2019 - Hua Xia Shi Bao

  In-text: (Zhang Xuejun [张学军] and Bian Yongzhuang [边勇壮], 2019)

  Your Bibliography: Zhang Xuejun [张学军] and Bian Yongzhuang [边勇壮], 2019. Jia Ge Shuang GUi Zhi Fa Ming Chan Quan Zhi Zheng [价格双轨制发明权之争]. Hua Xia Shi Bao,.

 • Book

  Zhang Yi [张毅] and Zhang Songsong [张颂颂]

  Zhong Guo Xiang Zhen Qi Ye Jian Shi [中国乡镇企业简史]

  2001 - Zhongguo nong ye chu ban she - Beijing

  In-text: (Zhang Yi [张毅] and Zhang Songsong [张颂颂], 2001)

  Your Bibliography: Zhang Yi [张毅] and Zhang Songsong [张颂颂], 2001. Zhong Guo Xiang Zhen Qi Ye Jian Shi [中国乡镇企业简史]. Beijing: Zhongguo nong ye chu ban she, pp.12-14.

 • Book

  Zhang, J.

  Bu wei gong zhong suo zhi de gai ge [不为公众所知的改革]

  2010 - Zhong Xin - Beijing

  In-text: (Zhang, 2010)

  Your Bibliography: Zhang, J., 2010. Bu wei gong zhong suo zhi de gai ge [不为公众所知的改革]. Beijing: Zhong Xin.

 • Book

  Zhang, S.

  Zhong guo jing ji xue feng yun shi

  2016 - Ba fang wen hua chuang zuo shi - Xin jia po

  In-text: (Zhang, 2016)

  Your Bibliography: Zhang, S., 2016. Zhong guo jing ji xue feng yun shi. Xin jia po: Ba fang wen hua chuang zuo shi.

 • Book

  Zhang, S.

  Zhong guo jing ji xue feng yun shi

  2018 - Ba fang wen hua chuang zuo shi - Singapore

  In-text: (Zhang, 2018)

  Your Bibliography: Zhang, S., 2018. Zhong guo jing ji xue feng yun shi. Singapore: Ba fang wen hua chuang zuo shi.

 • Book

  Zhang, W.

  Zhang wen tian wen ji Vol. 4

  2012 - Zhong gong dang shi chu ban she - Beijing

  In-text: (Zhang, 2012)

  Your Bibliography: Zhang, W., 2012. Zhang wen tian wen ji Vol. 4. Beijing: Zhong gong dang shi chu ban she, pp.429-438.

 • Journal

  Zhen Wei Wei [鄭維偉]

  Gui Xun Min Zu Zi Ben Jia: Wu Fan Yun Dong Zai Kao Cha 規訓民族資本家: 五反運動再考察

  2011 - Er Shi Yi Shi Ji

  In-text: (Zhen Wei Wei [鄭維偉], 2011)

  Your Bibliography: Zhen Wei Wei [鄭維偉], 2011. Gui Xun Min Zu Zi Ben Jia: Wu Fan Yun Dong Zai Kao Cha 規訓民族資本家: 五反運動再考察. Er Shi Yi Shi Ji, 2, pp.40-49.

 • Book

  Zhu Zheng [朱正]

  Fan you pai dou zheng quan shi [反右派鬥爭全史]

  2014 - 秀威資訊 - Taipei

  In-text: (Zhu Zheng [朱正], 2014)

  Your Bibliography: Zhu Zheng [朱正], 2014. Fan you pai dou zheng quan shi [反右派鬥爭全史]. Taipei: 秀威資訊, p.167.

Click here to start building your own bibliography
Keep on Citing!
Cite This For Me:
The Easiest Tool to Create your Bibliographies Online
Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!

 • ✔ Save your bibliographies for longer
 • ✔ Quick and accurate citation program
 • ✔ Save time when referencing
 • ✔ Make your student life easy and fun
 • ✔ Pay only once with our Forever plan
 • ✔ Use plagiarism checker
 • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join