These are the sources and citations used to research Les noms propres dans la série ‘Astérix’ et leur traduction polonaise.. This bibliography was generated on Cite This For Me on

 • Journal

  Cataldi, A.

  Nieprzekładalność słownictwa a zawartość podtekstu kulturowego

  2009 - Rocznik Przekładoznawczy

  In-text: (Cataldi, 2009)

  Your Bibliography: Cataldi, A., 2009. Nieprzekładalność słownictwa a zawartość podtekstu kulturowego. Rocznik Przekładoznawczy, [online] 5, pp.69-81. Available at: <http://apcz.pl/czasopisma/index.php/RP/article/viewFile/RP.2009.005/899> [Accessed 9 December 2015].

 • Journal

  Chantry, X.

  Schtroumpf vert et vert schtroupf - Awantura w wiosce smerfów", czyli tłumaczenie belgijskiego sporu językowego na kartach komiksu

  2002 - Między oryginałem a przekładem

  In-text: (Chantry, 2002)

  Your Bibliography: Chantry, X., 2002. Schtroumpf vert et vert schtroupf - Awantura w wiosce smerfów", czyli tłumaczenie belgijskiego sporu językowego na kartach komiksu. Między oryginałem a przekładem, 7, pp.151-159.

 • Journal

  Delasse, C.

  Les noms propres dans la série Astérix et leur traduction anglaise.

  2006 - Palimpsestes

  In-text: (Delasse, 2006)

  Your Bibliography: Delasse, C., 2006. Les noms propres dans la série Astérix et leur traduction anglaise. Palimpsestes, [online] pp.297-315. Available at: <http://palimpsestes.revues.org/1067> [Accessed 9 December 2015].

 • Book

  Grodziński, E.

  Zarys ogólnej teorii imion własnych

  1973 - PWN - Warszawa

  In-text: (Grodziński, 1973)

  Your Bibliography: Grodziński, E., 1973. Zarys ogólnej teorii imion własnych. Warszawa: PWN.

 • Journal

  Hejwowski, K.

  Nazwy własne w tekście literackim - techniki tłumaczenia

  2012 - Przekład. Język. Kultura.

  In-text: (Hejwowski, 2012)

  Your Bibliography: Hejwowski, K., 2012. Nazwy własne w tekście literackim - techniki tłumaczenia. Przekład. Język. Kultura., 3, pp.13-22.

 • Book

  Jonasson, K.

  Le nom propre. Constructions et interprétations

  1994 - Duculot - Louvain-la-Neuve

  In-text: (Jonasson, 1994)

  Your Bibliography: Jonasson, K., 1994. Le nom propre. Constructions et interprétations. Louvain-la-Neuve: Duculot.

 • Journal

  Jonasson, K.

  La modification du nom propre dans une perspective contrastive

  2005 - Langue française

  In-text: (Jonasson, 2005)

  Your Bibliography: Jonasson, K., 2005. La modification du nom propre dans une perspective contrastive. Langue française, 146, pp.67-83.

 • Book

  Kochanowska, A.

  La traduction des noms propres : les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants

  2011 - Oficyna Wydawnicza LEKSEM - Łask

  In-text: (Kochanowska, 2011)

  Your Bibliography: Kochanowska, A., 2011. La traduction des noms propres : les noms propres dans la traduction de la littérature pour enfants. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.

 • Journal

  Lecuit, E., Maurel, D. and Vitas, D.

  La traduction des noms propres : une étude en corpus

  2011 - Corpus

  In-text: (Lecuit, Maurel and Vitas, 2011)

  Your Bibliography: Lecuit, E., Maurel, D. and Vitas, D., 2011. La traduction des noms propres : une étude en corpus. Corpus, 10, pp.201-218.

 • Journal

  Lewicki, R.

  Obcość w przekładzie a obcość w kulturze

  2002 - Przekład. Język. Kultura

  In-text: (Lewicki, 2002)

  Your Bibliography: Lewicki, R., 2002. Obcość w przekładzie a obcość w kulturze. Przekład. Język. Kultura, pp.43-52.

 • Journal

  Lewicki, R.

  Czynnik kulturowy a podstawowe cechy przekładu

  2012 - Przekład. Język. Kultura.

  In-text: (Lewicki, 2012)

  Your Bibliography: Lewicki, R., 2012. Czynnik kulturowy a podstawowe cechy przekładu. Przekład. Język. Kultura., 3, pp.73-79.

 • Book

  Micewicz, T.

  Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane.

  1971 - Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa

  In-text: (Micewicz, 1971)

  Your Bibliography: Micewicz, T., 1971. Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane.. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Journal

  Molino, J.

  Le nom propre dans la langue

  1982 - Langages

  In-text: (Molino, 1982)

  Your Bibliography: Molino, J., 1982. Le nom propre dans la langue. Langages, 66, pp.5-20.

 • Journal

  Pergnier, M.

  Traduction et sociolinguistique

  1972 - Langages

  In-text: (Pergnier, 1972)

  Your Bibliography: Pergnier, M., 1972. Traduction et sociolinguistique. Langages, 28, pp.70-74.

 • Book

  Pieńkos, J.

  Przekład i tłumacz we współczesnym świecie : aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne

  1993 - PWN - Warszawa

  In-text: (Pieńkos, 1993)

  Your Bibliography: Pieńkos, J., 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie : aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: PWN.

 • Book

  Pisarska, A. and Tomaszkiewicz, T.

  Współczesne tendencje przekładoznawcze

  1998 - Wydawnictwo Naukowe UAM - Poznań

  In-text: (Pisarska and Tomaszkiewicz, 1998)

  Your Bibliography: Pisarska, A. and Tomaszkiewicz, T., 1998. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

 • Journal

  Recanati, F.

  La sémantique des noms propres : remarques sur la notion de « désignateur rigide»

  1983 - Langue française

  In-text: (Recanati, 1983)

  Your Bibliography: Recanati, F., 1983. La sémantique des noms propres : remarques sur la notion de « désignateur rigide». Langue française, 57, pp.106-118.

 • Journal

  Samara, R.

  Interculturalité et traduction

  2004 - Cahiers de l'Association internationale des études françaises

  In-text: (Samara, 2004)

  Your Bibliography: Samara, R., 2004. Interculturalité et traduction. Cahiers de l'Association internationale des études françaises, 56, pp.99-104.

 • Journal

  Skibińska, E.

  Niedoceniona wartość przymusu. O przekładzie pewnego komiksu dla dzieci

  2008 - Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych

  In-text: (Skibińska, 2008)

  Your Bibliography: Skibińska, E., 2008. Niedoceniona wartość przymusu. O przekładzie pewnego komiksu dla dzieci. Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, pp.230-242.

 • Journal

  Skibińska, E.

  Przekładowe relacje między kulturami

  2008 - Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych

  In-text: (Skibińska, 2008)

  Your Bibliography: Skibińska, E., 2008. Przekładowe relacje między kulturami. Kuchnia tłumacza : studia o polsko-francuskich relacjach przekładowych, pp.25-40.

 • Journal

  Tabakowska, E.

  Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki

  2002 - Przekład. Język. Kultura.

  In-text: (Tabakowska, 2002)

  Your Bibliography: Tabakowska, E., 2002. Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki. Przekład. Język. Kultura., pp.25-34.

 • Journal

  Tomaszkiewicz, T.

  Transfer i adaptacja nowych modeli tekstów poprzez operację przekładu

  2002 - Przekład. Język. Kultura

  In-text: (Tomaszkiewicz, 2002)

  Your Bibliography: Tomaszkiewicz, T., 2002. Transfer i adaptacja nowych modeli tekstów poprzez operację przekładu. Przekład. Język. Kultura, pp.15-23.

 • Journal

  Vandendorpe, C.

  Quelques considérations sur le nom propre

  1993 - Langage et société

  In-text: (Vandendorpe, 1993)

  Your Bibliography: Vandendorpe, C., 1993. Quelques considérations sur le nom propre. Langage et société, 66, pp.63-75.

 • Journal

  Wilmet, M.

  Nom propre et ambiguïté

  1991 - Langue française

  In-text: (Wilmet, 1991)

  Your Bibliography: Wilmet, M., 1991. Nom propre et ambiguïté. Langue française, 92, pp.113-124.

 • Journal

  Wilmet, M.

  Pour en finir avec le nom propre ?

  1995 - L'Information Grammaticale

  In-text: (Wilmet, 1995)

  Your Bibliography: Wilmet, M., 1995. Pour en finir avec le nom propre ?. L'Information Grammaticale, 65, pp.3-11.

 • Book

  Wojtasiewicz, O.

  Wstęp do teorii tłumaczenia

  1992 - TEPIS - Warszawa

  In-text: (Wojtasiewicz, 1992)

  Your Bibliography: Wojtasiewicz, O., 1992. Wstęp do teorii tłumaczenia. Warszawa: TEPIS.

Click here to start building your own bibliography
Keep on Citing!
Cite This For Me:
The Easiest Tool to Create your Bibliographies Online
Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!

 • ✔ Save your bibliographies for longer
 • ✔ Quick and accurate citation program
 • ✔ Save time when referencing
 • ✔ Make your student life easy and fun
 • ✔ Pay only once with our Forever plan
 • ✔ Use plagiarism checker
 • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join