These are the sources and citations used to research Poland's migration policy. This bibliography was generated on Cite This For Me on

 • Govt. publication

  Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., (Poland's migration policy - current state and postulated actions, document signed by the Council of Ministers on July the 31st 2012)

  2012

  In-text: (Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., (Poland's migration policy - current state and postulated actions, document signed by the Council of Ministers on July the 31st 2012), 2012)

  Your Bibliography: 2012. Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r., (Poland's migration policy - current state and postulated actions, document signed by the Council of Ministers on July the 31st 2012).

 • Newspaper

  Andrusieczko, P.

  "Ja nie mogę już tu mieszkać". Rozpoczęła się ewakuacja Polaków z Donbasu, ("I cannot live here anymore". The evacuation of Poles from Donbas has began

  2015 - Gazeta Wyborcza

  In-text: (Andrusieczko, 2015)

  Your Bibliography: Andrusieczko, P., 2015. "Ja nie mogę już tu mieszkać". Rozpoczęła się ewakuacja Polaków z Donbasu, ("I cannot live here anymore". The evacuation of Poles from Donbas has began. Gazeta Wyborcza, [online] Available at: <http://wyborcza.pl/1,76842,17234661,_Ja_nie_moge_juz_tu_mieszkac___Rozpoczela_sie_ewakuacja.html> [Accessed 12 February 2015].

 • Newspaper

  Biuletyn Migracyjny

  Plan wdrażania polskiej polityki migracyjnej przyjęty, (Plan of implementation of Polish migration policy accepted)

  2014 - Biuletyn Migracyjny

  In-text: (Biuletyn Migracyjny, 2014)

  Your Bibliography: Biuletyn Migracyjny, 2014. Plan wdrażania polskiej polityki migracyjnej przyjęty, (Plan of implementation of Polish migration policy accepted). [online] p.1. Available at: <http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl> [Accessed 4 February 2015].

 • Newspaper

  Biuletyn Migracyjny

  Urzędowa bolączka, czyli kto i dlaczego chce zostać uchodźcą z Ukrainy, (Administrative struggle, or who and why want to become a refugee from Ukraine)

  2014 - Biuletyn Migracyjny

  In-text: (Biuletyn Migracyjny, 2014)

  Your Bibliography: Biuletyn Migracyjny, 2014. Urzędowa bolączka, czyli kto i dlaczego chce zostać uchodźcą z Ukrainy, (Administrative struggle, or who and why want to become a refugee from Ukraine). [online] p.3. Available at: <http://www.biuletynmigracyjny.uw.edu.pl> [Accessed 3 February 2015].

 • Book

  Czarniawska-Joerges, B. and Sevón, G.

  Translating organizational change

  1996 - Walter de Gruyter - Berlin

  In-text: (Czarniawska-Joerges and Sevón, 1996)

  Your Bibliography: Czarniawska-Joerges, B. and Sevón, G., 1996. Translating organizational change. Berlin: Walter de Gruyter.

 • Journal

  Czerniawska, B.

  Organization Theory Meets Anthropology: A Story of an Encounter

  2012 - Journal of Business Anthropology

  In-text: (Czerniawska, 2012)

  Your Bibliography: Czerniawska, B., 2012. Organization Theory Meets Anthropology: A Story of an Encounter. Journal of Business Anthropology, 1(1), Spring 2012.

 • Journal

  DiMaggio, P. J. and Powell, W. W.

  The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields

  1983 - American Sociological Review

  In-text: (DiMaggio and Powell, 1983)

  Your Bibliography: DiMaggio, P. and Powell, W., 1983. The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), p.147.

 • Book

  Firlit-Fesnak, G. and Łotocki, Ł.

  Czym chata bogata ...

  2008 - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - Warszawa

  In-text: (Firlit-Fesnak and Łotocki, 2008)

  Your Bibliography: Firlit-Fesnak, G. and Łotocki, Ł., 2008. Czym chata bogata .... Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 • Book

  Florczak, A.

  Uchodźcy w Polsce

  2003 - Wydawn. Adam Marszałek - Toruń

  In-text: (Florczak, 2003)

  Your Bibliography: Florczak, A., 2003. Uchodźcy w Polsce. Toruń: Wydawn. Adam Marszałek.

 • Website

  Polskie Forum Migracyjne

  2015

  In-text: (Polskie Forum Migracyjne, 2015)

  Your Bibliography: Forummigracyjne.org. 2015. Polskie Forum Migracyjne. [online] Available at: <http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=198&wid=36> [Accessed 2 February 2015].

 • Book

  Frelak, J., Klaus, W. and Wiśniewski, J.

  Przystanek Polska

  2007 - Fundacja Instytut Spraw Publicznych - Warszawa

  In-text: (Frelak, Klaus and Wiśniewski, 2007)

  Your Bibliography: Frelak, J., Klaus, W. and Wiśniewski, J., 2007. Przystanek Polska. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.

 • Website

  Fundacja Ocalenie

  2015

  In-text: (Fundacja Ocalenie, 2015)

  Your Bibliography: Fundacja Ocalenie, 2015. [online] Fundacja Ocalenie. Available at: <http://ttp://fundacjaocalenie.org.pl/stara_strona/?page_id=5> [Accessed 3 February 2015].

 • Book

  Goffman, E.

  Interaction ritual; essays on face-to-face behavior

  1967 - Doubleday - Garden City, N.Y.

  In-text: (Goffman, 1967)

  Your Bibliography: Goffman, E., 1967. Interaction ritual; essays on face-to-face behavior. Garden City, N.Y.: Doubleday.

 • Book

  Goffman, E.

  Asylums

  1991 - Penguin - Harmondsworth, Eng.

  In-text: (Goffman, 1991)

  Your Bibliography: Goffman, E., 1991. Asylums. Harmondsworth, Eng.: Penguin.

 • Book

  Górny, A. and Ruspini, P.

  Migration in the new Europe

  2004 - Palgrave Macmillan - Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]

  In-text: (Górny and Ruspini, 2004)

  Your Bibliography: Górny, A. and Ruspini, P., 2004. Migration in the new Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]: Palgrave Macmillan.

 • Book

  Górny, A.

  Immigration to Poland

  2010 - Wydawn. Nauk. "Scholar" - Warsaw

  In-text: (Górny, 2010)

  Your Bibliography: Górny, A., 2010. Immigration to Poland. Warsaw: Wydawn. Nauk. "Scholar.."

 • Book

  Górny, A.

  Transformacja nieoczywista

  2010 - Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - Warszawa

  In-text: (Górny, 2010)

  Your Bibliography: Górny, A., 2010. Transformacja nieoczywista. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Book

  Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M. and Okólski, M.

  Immigration to Poland

  2010 - Wydawn. Nauk. "Scholar" - Warsaw

  In-text: (Górny, Grabowska-Lusińska, Lesińska and Okólski, 2010)

  Your Bibliography: Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M. and Okólski, M., 2010. Immigration to Poland. Warsaw: Wydawn. Nauk. "Scholar.."

 • Book

  Greenwood, R.

  The SAGE handbook of organizational institutionalism

  2008 - SAGE - Los Angeles

  In-text: (Greenwood, 2008)

  Your Bibliography: Greenwood, R., 2008. The SAGE handbook of organizational institutionalism. Los Angeles: SAGE.

 • Chapter of an ed. book

  Grot, K. and Kaźmierkiewicz, P.

  Polska polityka woce cudzoziemców – założenia, cele i instrumenty

  2014 - Aspra-JR - Warsaw

  In-text: (Grot and Kaźmierkiewicz, 2014)

  Your Bibliography: Grot, K. and Kaźmierkiewicz, P., 2014. Polska polityka woce cudzoziemców – założenia, cele i instrumenty. In: M. Trojanowska-Strzęboszewska, ed., System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec, 1st ed. Warsaw: Aspra-JR.

 • Book

  Grzymała-Moszczyńska, H. and Nowicka, E.

  Goście i gospodarze

  1998 - "Nomos" - Kraków

  In-text: (Grzymała-Moszczyńska and Nowicka, 1998)

  Your Bibliography: Grzymała-Moszczyńska, H. and Nowicka, E., 1998. Goście i gospodarze. Kraków: "Nomos.."

 • Book

  Guerassimoff-Pina, C. and Cabestan, J.

  La Chine et sa nouvelle diaspora

  2012 - Ellipses - Paris

  In-text: (Guerassimoff-Pina and Cabestan, 2012)

  Your Bibliography: Guerassimoff-Pina, C. and Cabestan, J., 2012. La Chine et sa nouvelle diaspora. Paris: Ellipses.

 • Book

  Hall, A.

  Border watch

  2012 - Pluto Press - London

  In-text: (Hall, 2012)

  Your Bibliography: Hall, A., 2012. Border watch. London: Pluto Press.

 • Chapter of an ed. book

  Hoffman, A. J. and Wooten, M.

  Organizational Fields

  2008 - SAGE - Los Angeles

  In-text: (Hoffman and Wooten, 2008)

  Your Bibliography: Hoffman, A. and Wooten, M., 2008. Organizational Fields. In: R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin-Andersson and R. Suddaby, ed., The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, 1st ed. Los Angeles: SAGE.

 • Book

  Hryniewicz, J.

  Uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość

  2006 - Adam Marszałek - Toruń

  In-text: (Hryniewicz, 2006)

  Your Bibliography: Hryniewicz, J., 2006. Uchodźcy w Polsce - teoria a rzeczywistość. Toruń: Adam Marszałek.

 • Book

  Iglicka, K. and Sword, K.

  The challenge of East-West migration for Poland

  1999 - St. Martin's Press, in association with School of Slavonic and East European Studies, University of London - New York

  In-text: (Iglicka and Sword, 1999)

  Your Bibliography: Iglicka, K. and Sword, K., 1999. The challenge of East-West migration for Poland. New York: St. Martin's Press, in association with School of Slavonic and East European Studies, University of London.

 • Journal

  Joppke, C.

  Why Liberal States Accept Unwanted Immigration

  1998 - World Politics

  In-text: (Joppke, 1998)

  Your Bibliography: Joppke, C., 1998. Why Liberal States Accept Unwanted Immigration. World Politics, 50(02), pp.266-293.

 • Chapter of an ed. book

  Kępińska, E. and Stola, D.

  Migration Policy and Politics in Poland

  2004 - Palgrave Macmillan - Górny, A. and Ruspini, P. (2004). Migration in the new Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]

  In-text: (Kępińska and Stola, 2004)

  Your Bibliography: Kępińska, E. and Stola, D., 2004. Migration Policy and Politics in Poland. In: A. Górny, and P. Ruspini, ed., Migration in the New Europe, East-West Revisited, 1st ed. Górny, A. and Ruspini, P. (2004). Migration in the new Europe. Houndmills, Basingstoke, Hampshire [England]: Palgrave Macmillan.

 • Book

  Kicinger, A.

  Between Polish interests and the EU influence - Polish migration policy development 1989-2004

  2005 - Central European Forum for Migration Research - Warsaw

  In-text: (Kicinger, 2005)

  Your Bibliography: Kicinger, A., 2005. Between Polish interests and the EU influence - Polish migration policy development 1989-2004. Warsaw: Central European Forum for Migration Research.

 • Journal

  Kicinger, A.

  Beyond the Focus on Europeanisation: Polish Migration Policy 1989–2004

  2009 - Journal of Ethnic and Migration Studies

  In-text: (Kicinger, 2009)

  Your Bibliography: Kicinger, A., 2009. Beyond the Focus on Europeanisation: Polish Migration Policy 1989–2004. Journal of Ethnic and Migration Studies, 35(1), pp.79-95.

 • Dissertation

  Kicinger, A.

  Polityka migracyjna Polski 1918-2004 (Poland's Migration Policy 1918-2004)

  2011

  In-text: (Kicinger, 2011)

  Your Bibliography: Kicinger, A., 2011. Polityka migracyjna Polski 1918-2004 (Poland's Migration Policy 1918-2004). UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych.

 • Book

  Klaus, W.

  Przyjazny urząd

  2009 - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - Warszawa

  In-text: (Klaus, 2009)

  Your Bibliography: Klaus, W., 2009. Przyjazny urząd. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

 • Book

  Klorek, N. and Klaus, W.

  Przyjaźniejszy urząd?

  2013 - Stowarzyszenie Interwencji Prawnej - Warszawa

  In-text: (Klorek and Klaus, 2013)

  Your Bibliography: Klorek, N. and Klaus, W., 2013. Przyjaźniejszy urząd?. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

 • Book

  Kostera, M.

  Antropologia organizacji

  2010 - Wydawnictwo Naukowe PWN - Warszawa

  In-text: (Kostera, 2010)

  Your Bibliography: Kostera, M., 2010. Antropologia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Journal

  Meyer, J. W. and Rowan, B.

  Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony

  1977 - American Journal of Sociology

  In-text: (Meyer and Rowan, 1977)

  Your Bibliography: Meyer, J. and Rowan, B., 1977. Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), p.340.

 • Book

  Nowicka, E. and Łodziński, S.

  Gość w dom

  1993 - Oficyna Naukowa - Warszawa

  In-text: (Nowicka and Łodziński, 1993)

  Your Bibliography: Nowicka, E. and Łodziński, S., 1993. Gość w dom. Warszawa: Oficyna Naukowa.

 • Book

  Nowicka, E.

  Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny

  2008 - Zakład Wydawniczy "Nomos" - Kraków

  In-text: (Nowicka, 2008)

  Your Bibliography: Nowicka, E., 2008. Hermes, Odyseusz i greckie powroty do ojczyzny. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos.."

 • Dissertation

  Pawlak, M.

  Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce lokalnej po 2004r. Analiza wybranych przypadków z perspektywy nowego instytucjonalizmu

  2010

  In-text: (Pawlak, 2010)

  Your Bibliography: Pawlak, M., 2010. Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce lokalnej po 2004r. Analiza wybranych przypadków z perspektywy nowego instytucjonalizmu. Szkoła Nauk Społecznych.

 • Book

  Pawlak, M.

  Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców

  2013

  In-text: (Pawlak, 2013)

  Your Bibliography: Pawlak, M., 2013. Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców.

 • Journal

  Radaelli, C. M.

  Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism as a Source of Legitimacy

  2000 - Governance

  In-text: (Radaelli, 2000)

  Your Bibliography: Radaelli, C., 2000. Policy Transfer in the European Union: Institutional Isomorphism as a Source of Legitimacy. Governance, 13(1), pp.25-43.

 • Book

  Radaelli, C. M.

  Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change

  2000 - European Integration online Papers (IEoP), 4/8

  In-text: (Radaelli, 2000)

  Your Bibliography: Radaelli, C., 2000. Whither Europeanization? Concept stretching and substantive change. European Integration online Papers (IEoP), 4/8.

 • Book

  Renan, E.

  Qu'est-ce qu'une nation

  1997 - Mille et une nuits - [Paris]

  In-text: (Renan, 1997)

  Your Bibliography: Renan, E., 1997. Qu'est-ce qu'une nation. [Paris]: Mille et une nuits.

 • Book

  Scott, W. R.

  Institutions and organizations

  1995 - SAGE - Thousand Oaks

  In-text: (Scott, 1995)

  Your Bibliography: Scott, W., 1995. Institutions and organizations. Thousand Oaks: SAGE.

 • Book

  Spire, A.

  Accueillir ou reconduire

  2008 - Raisons d'agir - Paris

  In-text: (Spire, 2008)

  Your Bibliography: Spire, A., 2008. Accueillir ou reconduire. Paris: Raisons d'agir.

 • Book

  Sztompka, P. and Bogunia-Borowska, M.

  Socjologia codzienności

  2008 - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak - Kraków

  In-text: (Sztompka and Bogunia-Borowska, 2008)

  Your Bibliography: Sztompka, P. and Bogunia-Borowska, M., 2008. Socjologia codzienności. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak.

 • Journal

  Thornton, P. H. and Ocasio, W.

  Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958‐1990

  1999 - American Journal of Sociology

  In-text: (Thornton and Ocasio, 1999)

  Your Bibliography: Thornton, P. and Ocasio, W., 1999. Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958‐1990. American Journal of Sociology, 105(3), pp.801-843.

 • Chapter of an ed. book

  Thornton, P. H. and Ocasio, W.

  Institutional Logics

  2008 - SAGE - Los Angeles

  In-text: (Thornton and Ocasio, 2008)

  Your Bibliography: Thornton, P. and Ocasio, W., 2008. Institutional Logics. In: R. Greenwood, C. Oliver, R. Suddaby and K. Sahlin-Andersson, ed., The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, 1st ed. Los Angeles: SAGE.

 • Book

  Trojanowska-Strzęboszewska, M.

  System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec

  2014 - Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - Warszawa

  In-text: (Trojanowska-Strzęboszewska, 2014)

  Your Bibliography: Trojanowska-Strzęboszewska, M., 2014. System Schengen a imigracja z perspektywy Polski i Niemiec. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

 • Journal

  Vaughan, D.

  Bourdieu and organizations: the empirical challenge

  2008 - Theory and Society

  In-text: (Vaughan, 2008)

  Your Bibliography: Vaughan, D., 2008. Bourdieu and organizations: the empirical challenge. Theory and Society, 37(1), pp.65-81.

 • Book

  Weinar, A.

  Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003

  2006 - Wydawn. Naukowe Scholar - Warszawa

  In-text: (Weinar, 2006)

  Your Bibliography: Weinar, A., 2006. Europeizacja polskiej polityki wobec cudzoziemców 1990-2003. Warszawa: Wydawn. Naukowe Scholar.

 • Book

  Wodak, R. and Dijk, T. A. V.

  Racism at the top

  2000 - Drava Verlag - Klagenfurt

  In-text: (Wodak and Dijk, 2000)

  Your Bibliography: Wodak, R. and Dijk, T., 2000. Racism at the top. Klagenfurt: Drava Verlag.

 • Book

  Ząbek, M. and Łodziński, S.

  Uchodźcy w Polsce

  2008 - Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR" - Warszawa

  In-text: (Ząbek and Łodziński, 2008)

  Your Bibliography: Ząbek, M. and Łodziński, S., 2008. Uchodźcy w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Aspra-JR.."

Click here to start building your own bibliography
Keep on Citing!
Cite This For Me:
The Easiest Tool to Create your Bibliographies Online
Join Us!

Save Time and Improve Your Marks with Cite This For Me

10,587 students joined last month!

 • ✔ Save your bibliographies for longer
 • ✔ Quick and accurate citation program
 • ✔ Save time when referencing
 • ✔ Make your student life easy and fun
 • ✔ Pay only once with our Forever plan
 • ✔ Use plagiarism checker
 • ✔ Create and edit multiple bibliographies
Join